Peter Frankopan er kendt for sit forfatterskab om Silkevejene og det historiske forhold mellem Europa og Asien. Et forhold, han også tidligere har fortalt om på Historiske Dage. Nu har han kastet sig over klimaforandringer og deres betydning for verdenshistorien og menneskehedens udvikling, og i år vender han tilbage til Historiske Dage for at give et fascinerende indblik i sine opdagelser.

Af Rasmus Friis Effersøe og Maria Appel

Husker du den islandske askesky i 2010? Den medførte over 100.000 flyaflysninger, men resulterede dog ikke i fejlslagen høst, hungersnød og revolutioner.

Det gjorde til gengæld den islandske vulkansprække Laki, hvis otte måneder lange udbrud i 1783 og 1784 sammen med en usædvanlig varm sommer gav tørke og hungersnød i Europa, Nordamerika og Egypten og formentlig var en medvirkende årsag til den franske revolution og svækkelsen af Osmannerriget.

For historiker Peter Frankopan er det et klokkeklart eksempel på, hvordan ændringer i naturforhold har haft voldsom indflydelse på historiens gang.

“Tænk på pladetektoniske forandringer og den rolle, vulkaner har spillet i fortiden – og helt sikkert også kommer til at spille i fremtiden. Tænk også på, at kuldioxidniveauet har været altfor højt, mens iltniveauet var for lavt til, at menneskeligt liv var muligt. Det kan få os til at tænke på de nuværende udfordringer på en helt anden måde. Fordelingen af Jordens ressourcer skyldes ikke kun menneskelig adfærd. Geologi og geografi spiller en stor rolle, som sjældent bliver nævnt i historietimerne.”

Kronprins Frederik (8.) og Edward (7.) prins af Wales. Fotograferet i 1869

Den engelske historiker og professor i globale studier ved Oxford University Peter Frankopan vender tilbage til Historiske Dage.

Kronprins Frederik (8.) og Edward (7.) prins af Wales. Fotograferet i 1869

Stormen på Bastillen 1789. Var det i virkeligheden en naturkatastrofe, der var skyld i fejlslagen høst og det følgende folkelige oprør? Wikimedia Commons

Vold og store dramaer sælger

Naturens rolle i historien er ifølge Peter Frankopan blevet over-set, fordi historikere har brug for et godt plot med karakterer, der er exceptionelle, fordi de måske er modige eller voldelige. Det kan også være et drama om imperier, der opstår eller styrter sammen.

“Vi elsker den slags historier, fordi de fascinerer, skræmmer og inspirerer os. Men historierne udspiller sig på en scene – en scene, der er skabt af den naturlige verden. Det er ikke kun vigtigt og interessant at sætte disse fantastiske historier ind i en større sammenhæng, det gør dem også mere levende og virkelige.”

Lørdag den 9. marts kl. 15.30
Klimaforandringernes rolle i menneskets historie
Peter Frankopan
DR-scenen

Øverst: Den islandske vulkansprække Laki ser umiddelbart fredelig ud, men har meget på samvittigheden. Foto: Wikimedia Commons.