I modsætning til den udbredte opfattelse var det ikke truslen fra bolsjevismen, men derimod truslen fra den internationale kapitalisme og Angloamerika, som Hitler var mest optaget af. Frygten for disse to kræfter var drivkraften i både hans antisemitisme og i beslutningen om at sikre det nødvendige ‘livsrum’ for at blive i stand til at overleve i en verden, der var domineret af Det Britiske Imperium og USA.

Ved at trække på nye kilder afdækker professor i historie ved universitetet i Cambridge Brendan Simms, hvordan USA og Det Britiske Imperium udgjorde et forbilleder for Tysklands eget imperium, der som USA og Det Britiske Imperium skulle dannes på grundlag af tvangsovertagelse af land, racisme og vold.

Kom ind bag ideerne bag Hitlers verdensopfattelse, når Brendan Simms besøger Historiske Dage 21.-22. marts 2020.