Presseakreditering

Er du journalist eller fotograf?

Så send en anmodning om akkreditering og få gratis adgang til Historiske Dage. Vi lægger dit adgangskort i Historiske Dages arrangør-kontor til højre i foyeren, hvor du blot skal nævne dit navn og medie.

For at få presseakkreditering skal du være tilknyttet et medie eller en redaktion. Arbejder du freelance, skal du dokumentere dit redaktionelle tilhørsforhold og aftale om produktion af billeder/artikler i forbindelse med Historiske Dage, for eksempel i form af en erklæring fra den ansvarshavende redaktør, som bekræfter jeres aftale om produktion.

Send en anmodning om akkreditering senest 6. marts til henrik@historiske-dage.dk

Fotografier, logoer

Logoet venstrestillet og kun årets logo. Skal linke til passende versioner: Til tryk (vektor) og web (srgb). Både med og uden årstal.

Find hundredevis af fotografier på www.flickr.com/photos/historiske-dage. Fotos er til fri benyttelse i forbindelse med omtale af Historiske Dage. Husk kreditering af fotografen.