Organisation

Historiske Dage arrangeres af Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning.

Cand.mag. Henrik Thorvald Rasmussen er daglig leder af Historiske Dage.

Historiske Dage opererer med et budget på cirka 2,5 mio. kr. Vi har i alle år fået økonomisk støtte fra en række fonde og Københavns Kommune. Resten af indtægterne kommer fra salg af stande og entréindtægter. Udgifterne går til drift af sekretariat, leje og indretning af Øksnehallen og markedsføring af Historiske Dage.

Historiske Dages advisory board består af:

 • Formidlings- og kommunikationschef Mie Ellekilde, Museum Vestsjælland
 • Historiker og journalist Dorthe Chakravarty
 • Seniorrådgiver Andreas Bonde Hansen, Seismonaut
 • Arkivar og eventansvarlig Ronja Hougner Vejdegren, Rigsarkivet
 • Museumsinspektør Jakob Seerup, Bornholms Museum
 • Direktør Asser Amdisen, Skoleskibet Georg Stage

Kontakt

Historiske Dage
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf. 30 91 92 62
kontakt@historiskedage.dk
CVR: 69 38 65 12

Festivalleder
Henrik Thorvald Rasmussen
henrik@historiskedage.dk
Tlf. 30 91 92 62

Billetsalg
Tlf. 88 43 80 00
Mandag-fredag kl. 10.00-15.00

Handicapinformation

Forpladsen til Øksnehallen er brolagt og dermed ujævn, men Øksnehallen er i ét plan og har nem kørestolsadgang.

Parkering: Parkering på pladsen foran og omkring Øksnehallen er forbudt, men der er to handicapparkeringspladser på Den Grå Plads mellem CPH Conference og Vandkulturhuset. Ellers henviser vi til DGI-byens parkeringshus med indkørsel fra Ingerslevsgade og til andre handicapparkeringspladser i området.

Toiletter: Øksnehallen har handicaptoiletter modsat indgangen.

Hjælpere: Der er gratis adgang for handicaphjælpere med ledsagerkort. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen.

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre Historiske Dage til en uforglemmelig oplevelse? Vi har til Historiske Dage 2023 (18.-19. marts 2023 i Øksnehallen) brug for frivillige kræfter fra hele landet, som vil hjælpe til med at gøre det til en udsøgt fornøjelse at være gæst og deltager.

Vi har brug for:

 • Dørvagter og billetkontrollører
 • Garderobehjælpere i den gratis, bemandede garderobe
 • Værter og værtinder, som vil tage imod, vise på plads, svare på spørgsmål og hjælpe de mange besøgende med alt det praktiske på dagen – og som er klar med en hånd eller god ide, når en udstiller har brug for hjælp
 • Konferenciers som præsenterer, hvad der skal ske på de fem scener (du får cue cards) – og som kan få det tætpakkede program og den stramme tidsplan til at holde
 • Fotografer, som vil fange stemninger og lægge billeder ud

Interesseret? Send en mail til festivalleder Henrik Thorvald Rasmussen på henrik@historiskedage.dk, hvor du skriver lidt om dig selv og fortæller, hvad du gerne vil give en hånd med.

Book en stand

Historiske Dage giver en enestående mulighed for at komme i kontakt med et historieinteresseret publikum, uanset om man er et museum, en forening, et forlag eller en forretning. Stande er som standard 2×3 meter, 3×3 meter, 3×6 meter eller 6×6 meter, men særlige ønsker honoreres om muligt også. Som udstiller har man mulighed for at optræde på scenerne med talk, debat, show eller lignende. Kontakt festivalleder Henrik Thorvald Rasmussen på 30 91 92 62 eller henrik@historiskedage.dk for at høre mere om priser og muligheder.

Historiske Dages Fornyelsespris

Historiske Dages Fornyelsespris på 10.000 kroner uddeles årligt i forbindelse med Historiske Dage. Prisen skal fremhæve og præmiere nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv og gøre dem tilgængelige for flere mennesker.

Der er ikke krav til prismodtagerne om en bestemt form for formidling. Prisen kan modtages af både institutioner, virksomheder, foreninger, bevægelser, projekter og enkeltpersoner, som lever op til de kriterier, der er opstillet for modtagelse. Prisen kan gives for en event, en udstilling, et nyt medie, en bog, et tv-program, en film, en radiodokumentar, en podcast, en blog, for at have skabt et lydunivers, nyskabende arkitektur, design, tøj mv.

Prisen gives for

 • at gøre brug af en form for formidling/tilgængeliggørelse, som ikke tidligere er set i Danmark,
 • at gøre brug af nye, ikke hidtil sete platforme og metoder, og/eller
 • nyskabende brug af kendte platforme.

Det er et krav, at det vindende projekter skal være gennemført. Det vil sige, at prototyper, idéoplæg etc. ikke kan belønnes. Det er ligeledes et krav, at der skal være tale om en aktivitet, der er rettet mod offentligheden. Projekter, der alene orienterer sig imod fagfolk eller faglige historiemiljøer, kan således ikke præmieres. Et projekt skal således for at komme i betragtning have (eller have haft) en reel brugsværdi for ”virkelige” brugere.

Projektet skal være gennemført i kalenderåret forud for uddelingen. I 2023 uddeles Historiske Dages Fornyelsespris således til projektet, der er gennemført i 2022. Prisen skal som hovedregel gives for et bestemt tiltag, men kan i særlige tilfælde tildeles for en særlig innovativ indsats over en længere periode (en form for “Lifetime Achievement Award”). Prisen uddeles alene i de år, hvor der er fundet modtagere, som lever op til kravene for prismodtagelse. Sker det, at der i ét eller flere år ikke findes modtagere, uddeles prisen ikke.

Historiske Dages Fornyelsespris blev i 2015 vundet af Århundredets Festival for Forestillingen om en historie, i 2016 af Esrum Kloster for Vejen til frelse, i 2017 vandt Øhavsmuseet for udstillingen Savn & brand, i 2018 vandt udstillingen Museum Obscurum fra Museum Lolland-Falster i Nykøbing F,  i 2019 ‘100 danmarkshistorier’ fra Aarhus Universitetsforlag og i 2022 Cosmic Top Secret @ Stevnsfort af Trine Laier og Koldkrigsmuseum Stevnsfort. I 2020 og 2021 blev prisen ikke uddelt.

Nominering og forslag: Enhver kan indstille projekter, institutioner og enkeltpersoner, som de ønsker at bringe i forslag. Man må gerne indstille et projekt, man selv har været involveret i. Indstillingen skal ledsages af en kortfattet redegørelse for bl.a. brug, antal brugere samt disses udbytte. Fristen for indstilling af projekter er 1. februar 2023. Send indstilling til kontakt@historiskedage.dk

Priskomité: Prisen uddeles af en priskomité bestående af deltagere fra en række relevante organisationer og institutioner. Det er væsentligt, at der er tale om personer, som har viden om og interesse for aktuelle trends, og ikke personer, som bestrider specifikke – eksempelvis ledende – poster. Priskomiteens medlemmer ses ikke som repræsentanter med forpligtelser over for de foreninger, institutioner m.m. de arbejder for, men som enkeltpersoner med relationer til netværk. Den første priskomité nedsættes af Historiske Dage og er herefter selvsupplerende.

Priskomitéen består af:

 • Trine-Maria Kristensen, social media-rådgiver og -debattør
 • Andreas Bonde Hansen, ph.d. og seniorrådgiver, Seismonaut
 • Ulrik Langen, professor, ph.d., Saxo-Instituttet
 • Mie Ellekilde, formidlings- og kommunikationschef, Museum Vestsjælland
 • Martin Brandt Djupdræt, overinspektør, Den Gamle By
 • Henrik Thorvald Rasmussen, cand.mag., festivalleder, Historiske Dage