En totaloplevelse for alle sanser

Årets historiske totaloplevelse opstår i Øksnehallen, når de bedste og mest ambitiøse og innovative museer og formidlere, forfattere, forlag og medie, historiske selskaber og foreninger sammen omdanner Øksnehallen til et stort gesamtkunstwerk af historieformidling for alle sanser. Sammen gør de Historiske Dage til en unik affyringsrampe for ny viden om fortiden og nye formater og former for formidling.

Historiske Dage er historisk festival, messe og mødested. Museer møder nyt og gammelt publikum. Forfattere og forlag møder nye og gamle læsere. Historiske foreninger og selskaber bliver synlige og kommer i dialog med nye interesserede. Og gæsterne får en kæmpe oplevelse.

Historiske Dage er årets stor folkelige mødested for historie – ’historiens Roskilde Festival’ – hvor gæsterne kommer for at opleve noget bestemt og går hjem med meget mere, som de ikke anede, de interesserede sig for.

På Historiske Dage holder over 10.000 deltagere pause fra nyhedsstrømmen og henter indsigt, store oplevelser og masser af positivt samvær.

 

Organisation

Historiske Dage arrangeres af Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning. Folkeuniversitetets formål er ifølge Folkeuniversitetsloven at formidle forskningens resultater og metoder til den danske befolkning og samtidig styrke demokrati og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetet er en nonprofit organisation, hvis mål er at understøtte civilsamfundet. Historiske Dages selvstændige regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, og vi er underlagt Rigsrevisionen. Et eventuelt overskud investeres i at udvikle Historiske Dage og bidrage til at sikre Historiske Dages bæredygtighed.

Organisationen består af festivalleder, cand.mag. Henrik Thorvald Rasmussen, projektleder og redaktør, cand.mag. Rasmus Friis Effersøe og et antal studentermedhjælpere og frivillige.

Historiske Dage opererer med et årligt budget på cirka 4 mio. kr. Vi har i alle år fået økonomisk støtte fra en række fonde og Københavns Kommune. Resten af indtægterne kommer fra udlejning af stande og entréindtægter. Udgifterne går til drift af sekretariat, leje og indretning af Øksnehallen og Onkel Dannys Plads, projektledelse, programarbejde og markedsføring af Historiske Dage.

Historiske Dages advisory board består af:

 • Direktør Julie K. L. Bouchet, Museum Nordsjælland
 • Historiker Sine Maria Vinther, Roskilde Universitet
 • Leder for historisk udvikling og Skoletjenesten Mie Ellekilde, Oplevelsescenter Nyvang
 • Centerchef Andreas Bonde Hansen, Middelaldercentret
 • Historiker og journalist Dorthe Chakravarty
 • Direktør Asser Amdisen, Skoleskibet Georg Stage

Kontakt

Historiske Dage
Tuborgvej 164
2400 København NV
kontakt@historiskedage.dk
CVR: 69 38 65 12

Festivalleder
Henrik Thorvald Rasmussen
henrik@historiskedage.dk
Tlf. 30 91 92 62

Billetsalg
Send dit spørgsmål til info@fuau.dk
Eller ring på 40 45 01 11
Hverdage kl. 09.00-13.00

Handicapinformation

Forpladsen til Øksnehallen er brolagt og dermed ujævn, men Øksnehallen er i ét plan og har nem kørestolsadgang.

Parkering: Parkering på pladsen foran og omkring Øksnehallen er forbudt, men der er to handicapparkeringspladser på Den Grå Plads mellem CPH Conference og Vandkulturhuset. Ellers henviser vi til DGI-byens parkeringshus med indkørsel fra Ingerslevsgade og til andre handicapparkeringspladser i området.

Toiletter: Øksnehallen har handicaptoiletter modsat indgangen.

Hjælpere: Der er gratis adgang for handicaphjælpere med ledsagerkort. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen.

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre Historiske Dage til en uforglemmelig oplevelse? Vi har til Historiske Dage 2025 (29.-30. marts 2025 i Øksnehallen) brug for frivillige kræfter fra hele landet, som vil hjælpe til med at gøre det til en udsøgt fornøjelse at være gæst og deltager.

Vi har brug for:

 • Dørvagter og billetkontrollører
 • Garderobehjælpere i den gratis, bemandede garderobe
 • Værter og værtinder, som vil tage imod, vise på plads, svare på spørgsmål og hjælpe de mange besøgende med alt det praktiske på dagen – og som er klar med en hånd eller god ide, når en udstiller har brug for hjælp
 • Konferenciers som præsenterer, hvad der skal ske på de fem scener (du får cue cards) – og som kan få det tætpakkede program og den stramme tidsplan til at holde
 • Fotografer, som vil fange stemninger og lægge billeder ud

Interesseret? Send en mail til festivalleder Henrik Thorvald Rasmussen på henrik@historiskedage.dk, hvor du skriver lidt om dig selv og fortæller, hvad du gerne vil give en hånd med.

Book en stand

Historiske Dage giver en enestående mulighed for at komme i kontakt med et historieinteresseret publikum, uanset om man er et museum, en forening, et forlag eller en forretning. Stande er som standard 2×3 meter, 3×3 meter, 3×6 meter eller 6×6 meter, men særlige ønsker honoreres om muligt også. Som udstiller har man mulighed for at optræde på scenerne med talk, debat, show eller lignende. Kontakt festivalleder Henrik Thorvald Rasmussen på 30 91 92 62 eller henrik@historiskedage.dk for at høre mere om priser og muligheder.

Historiske Dages Fornyelsespris

Historiske Dages Fornyelsespris på 10.000 kroner uddeles årligt i forbindelse med Historiske Dage. Prisen skal fremhæve og præmiere nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv og gøre dem tilgængelige for flere mennesker.

Der er ikke krav til prismodtagerne om en bestemt form for formidling. Prisen kan modtages af både institutioner, virksomheder, foreninger, bevægelser, projekter og enkeltpersoner, som lever op til de kriterier, der er opstillet for modtagelse. Prisen kan gives for en event, en udstilling, et nyt medie, en bog, et tv-program, en film, en radiodokumentar, en podcast, en blog, for at have skabt et lydunivers, nyskabende arkitektur, design, tøj mv.

Prisen gives for

 • at gøre brug af en form for formidling/tilgængeliggørelse, som ikke tidligere er set i Danmark,
 • at gøre brug af nye, ikke hidtil sete platforme og metoder, og/eller
 • nyskabende brug af kendte platforme.

Det er et krav, at det vindende projekter skal være gennemført. Det vil sige, at prototyper, idéoplæg etc. ikke kan belønnes. Det er ligeledes et krav, at der skal være tale om en aktivitet, der er rettet mod offentligheden. Projekter, der alene orienterer sig imod fagfolk eller faglige historiemiljøer, kan således ikke præmieres. Et projekt skal således for at komme i betragtning have (eller have haft) en reel brugsværdi for ”virkelige” brugere.

Projektet skal være gennemført i kalenderåret forud for uddelingen. I 2025 uddeles Historiske Dages Fornyelsespris således til projektet, der er gennemført i 2024. Prisen skal som hovedregel gives for et bestemt tiltag, men kan i særlige tilfælde tildeles for en særlig innovativ indsats over en længere periode (en form for “Lifetime Achievement Award”). Prisen uddeles alene i de år, hvor der er fundet modtagere, som lever op til kravene for prismodtagelse. Sker det, at der i ét eller flere år ikke findes modtagere, uddeles prisen ikke.

Historiske Dages Fornyelsespris blev i 2015 vundet af Århundredets Festival for Forestillingen om en historie, i 2016 af Esrum Kloster for Vejen til frelse, i 2017 vandt Øhavsmuseet for udstillingen Savn & brand, i 2018 vandt udstillingen Museum Obscurum fra Museum Lolland-Falster i Nykøbing F,  i 2019 ‘100 danmarkshistorier’ fra Aarhus Universitetsforlag, i 2022 vandt Cosmic Top Secret @ Stevnsfort af Trine Laier og Koldkrigsmuseum Stevnsfort, i 2023 vandt Skibsklarerergaarden/Museerne Helsingør for vandreforestillingen Et livsdilemma, og i 2024 vandt Kronborg for gruppeaktivitetenHistoriejagt. I 2020 og 2021 blev prisen ikke uddelt.

Nominering og forslag: Enhver kan indstille projekter, institutioner og enkeltpersoner, som de ønsker at bringe i forslag. Man må gerne indstille et projekt, man selv har været involveret i. Indstillingen skal ledsages af en kortfattet redegørelse for bl.a. brug, antal brugere samt disses udbytte. Fristen for indstilling af projekter er 1. februar 2025. Send indstilling til kontakt@historiskedage.dk

Priskomité: Prisen uddeles af en priskomité bestående af deltagere fra en række relevante organisationer og institutioner. Det er væsentligt, at der er tale om personer, som har viden om og interesse for aktuelle trends, og ikke personer, som bestrider specifikke – eksempelvis ledende – poster. Priskomiteens medlemmer ses ikke som repræsentanter med forpligtelser over for de foreninger, institutioner m.m. de arbejder for, men som enkeltpersoner med relationer til netværk. Den første priskomité nedsættes af Historiske Dage og er herefter selvsupplerende.

Priskomitéen består af:

 • Centerchef Andreas Bonde Hansen, Middelaldercentret
 • Direktør Julie K. L. Bouchet, Museum Nordsjælland
 • Professor Ulrik Langen, Saxo-Instituttet
 • Leder for historisk udvikling og Skoletjenesten Mie Ellekilde, Oplevelsescenter Nyvang
 • Overinspektør Martin Brandt Djupdræt, Den Gamle By
 • Festivalleder Henrik Thorvald Rasmussen, Historiske Dage