Hvad der i dag anerkendes som et nærmest lykkeligt forhold mellem statsmagt, befolkning og statsoverhoved, begyndte med en regulær katastrofe, da den ret ukendte prins Christian af Glücksborg i 1863 overtog den danske trone efter den barnløse Frederik 7. Få dage efter sin tiltræden måtte Christian 9. underskrive en ny forfatning, der med usvigelig sikkerhed ville føre til krig. Efter nederlaget i 1864 skulle tyske Christian regere en dansk nationalstat, hvis indre drivkraft blandt andet blev et inderligt had til alt tysk.

Frederik IX i jackstay

Den folkelige Frederik 9. elskede livet til søs og var rigt tatoveret. Her er han fotograferet i en såkaldt bådsmandsstol i Aarhus Bugt i 1966. På stort billede fotograferet ved Gibraltar i 1919. Fotos: Forsvarets Billedsamling.

Siden er vejen gået gennem kriser, frem til den popularitet, kongehuset har i dag. Især den folkelige Frederik 9. var med til at øge kongehusets popularitet, og under Dronning Magrethe har tilslutningen nået nye højder.

”Monarker er som helhed væsentligt mere populære end præsidenter. I monarkier er der en stærkere følelsesmæssig tilknytning mellem befolkningen og statsoverhovedet. Det er med til at skabe en samhørighed mellem staten og befolkningen. Regeringschefer kan kun meget sjældent fremkalde samme grad af hengivenhed og interesse. Hvem kender f.eks. navnene på vores nuværende statsministers familiemedlemmer? Alle kender navnene på dronningens forældre, søskende og børn,” siger Jes Fabricius Møller.

JesFabricius Møller, Credit foto Alexandra Buhl

Jes Fabricius Møller, er lektor i historie ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Foto: Alexandra Buhl.

Den danske kongefamilie er en del af den glücksborgske slægt. Familien har siddet på den danske trone i over 150 år, vores nuværende dronning i mere end en fjerdedel af denne tid. På historiske Dage vil Jes Fabricius Møller – på baggrund af sin bog Dynastiet Glücksborg – En Danmarkshistorie – løfte sløret for nogle af de udfordringer, den nuværende kongefamilies forfædre har haft.

Jes Fabricius Møller optræder på Historiske Dage lørdag den 14. marts 2015 kl. 10.30.