Historieinteressen blomstrer i fuldt flor til de velbesøgte Historiske Dage i Øksnehallen i denne weekend.  Set inde fra det gamle kvægtorvs bygninger, ser det ud som om, at historien har gode kår i nutidens Danmark, men det er ikke alle, der tror på dette glansbillede.

“Vores samfund er ved at udvikle en historieløshed. Det er et paradoks, at vi ser så mange historieinteresserede mennesker til Historiske Dage, mens politikerne i Danmark glemmer historien og i stedet fokuserer på det nødvendige og pragmatiske.”.

Sådan lyder kritikken fra historiker og samfundsforsker Michael Böss, der er aktuel med sin bog “Det Demente Samfund – Historieløshed i Nutidskulturen”. I sit oplæg på Historiske Dage fremlagde han synspunkter fra sin bog, der blandt andet kritiserer det danske samfunds fokus på funktionalisme.

“Som funktionalister mister vi vores sans for betydningen af vores identitet”, forklarer Michael Böss, der mener, at vi i sidste ender risikere at miste vores fællesskaber, der netop bygger på forståelse for og viden om en fælles baggrund og historie.

Fællesskab og forståelse

Fællesskaber, forståelse og identitet er ord, der går igen, når Historiske Dages udstillere bliver spurgt om, hvorfor historie er relevant og vigtig for nutidens danskere.

“Formålet med historieformidling er at få folk til at tænke over deres eget liv. Vi kan bruge historien til at klæde folk på til at forstå nutiden. På den måde bliver historien et analyseredskab, der kan danne grundlag for at folk kan træffe oplyste valg i nutiden”, lyder det fra Christian Struckmann Irgens fra Danmarks Borgcenter, der er repræsenteret på en af standene på Historiske Dage.

Christian Struckmann Irgens er ikke enig i, at danskerne er ved at blive historieløse, men han ser visse problemer med nutidens historieformidling.

“Folk er sindssygt historieinteresserede, men der mangler nogle gode fortællere, der kan give et billede af det strukturelle i historien. Der er mange, der er interesseret i enkelte historiske begivenheder eller perioder, men der kan godt mangle en forståelse for de større og brede historiske træk”, siger Christian Struckmann Irgens. Han mener dog ikke, at det nødvendigvis er politikerne, der skal styre danskerne mod en bredere historisk forståelse.

“Interessen kan meget vel komme fra folkelige bevægelser, altså nedefra”, forklarer han, og tilføjer “Historien har en kæmpe fortællekraft, og den skal vi udnytte. Her er Historiske Dage et fint sted at starte, men jeg ved ikke om det bringer os videre til en større kulturel forståelse. Det må tiden vise”.

Hvad mener publikum

Vi har spurgt publikum til historiske dage, om hvorfor historie overhovedet er vigtig for dem:

Brian Traantoft Rasmussen og Jesper Lillelund, KU-studerende.

Brian_&_Jesper

“Det giver en samfundskulturel forståelse, der er vigtig for at skabe tolerance. Kendskab og kundskab må være ordene for det”, siger Brian Traantoft Rasmussen. “Også for at vi ikke foretager de samme fejl igen og igen. Vi kan lære af historien”, tilføjer Jesper Lillelund.

 

Jesper Carlsen og Mia Pedersen, Pædagoger.

Jesper_&_Mia

“Det er vigtigt at vide, hvordan vi er nået til, hvor vi er i dag. Hvad nu hvis modstandsbevægelsen for eksempel ikke havde gjort, hvad de gjorde. I dag er Danmark jo frit og et demokrati, men man ved ikke, hvad der kunne være sket, hvis andre ting var sket.”, siger Jesper Carlsen.

 

Kurt og Else Trangbæk, tidligere rektor og historiker.

Kurt_&_Else

“Fordi vi skal forstå verden. Det er vigtig med historisk bevidsthed. Det giver en dannelse, og vi kan lære meget af historien. Nogle gange skal vi huske, at vi ikke er de klogeste”, siger Kurt Trangbæk.