Kampen om Staunings stol forside

Kampen om Staunings Stol foregår i 1940 og beskriver den kamp om magten i landet, som foregik bag kulisserne – med de danske nazister i den udfarende rolle, mens f.eks.
de danske kommunister havde travlt med at rakke ned på England og Churchill i Arbejderbladet.

Kampen om Staunings stol foregår i 1940, og vi følger den kamp om magten i landet, som foregik bag kulisserne – med de danske nazister i den udfarende rolle.

Danmark havde ikke været besat i mange dage, før et sammenrend af DNSAP, Bondepartiet og store dele af Landboernes Sammenslutning begyndte at kaste begærlige blikke på Staunings statsministerpost: ”Vi kan redde landet – og skaffe bedre flæskepriser!”.
Da ikke mindst agenter fra Heinrich Heydrichs Sikkerhedstjeneste begyndte at puste til ilden og give dem forhåbninger om et magtskifte, gik de til sagen med stor energi.

Selvom bogen bygger på et solidt kildegrundlag, er det en roman, da netop faktionen er historikeren Paul Smiths foretrukne udtryksmåde. Han har anvendt den i tre tidligere romaner. I tilfældet med Kampen om Staunings stol var det oprindeligt meningen blot at skrive en traditionel politi-krimi, som foregik i 1940 med besættelsen som bagtæppe. Men da han researchede, opdagede han, at den danske politiafdeling, som efter tysk krav var oprettet for at bekæmpe sabotage, i virkeligheden fra dag ét var dybt involveret i anti-tysk virksomhed.

Overbetjent Max Weiss var siden efteråret 1939 involveret i at smugle tyske jøder til Sverige. Hans kollega Aage Grunnet samarbejdede med den polske efterretningstjeneste, som nu havde hovedkontor i London. Grunnet leverede pistoler til agenterne i Danmark, ligesom han var deres kurér, da han i kraft af sit arbejde frit kunne rejse til Malmø, hvor den polske konsul også var en del af det polske netværk Felicia. Oveni dette samarbejde Max Weiss også med den danske justitsminister om at blamere de danske nazister mest muligt. Det skete ved at Weiss gik i strafferegistret og sørgede for, at top-nazisters kriminelle fortid tilflød offentligheden – og dermed også den tyske værnemagt. DNSAP skulle blameres over for tyskerne, så de foretrak at beholde Thorvald Stauning frem for at satse på Frits Clausen.

Paul Smith

Paul Smith er journalist og cand. mag i historie og filosofi. Hans forfatterskab er filosofisk, politisk og satirisk. Har bla. skrevet tre bøger om Palme-mordet.

Da Paul Smith havde gjort disse opdagelser, gled hans ”krimi-intrige” helt ud af bogen. Men det er stadig en roman, selvom der ikke er digtet om de væsentlige begivenheder. Fantasien får derimod frit løb, når f.eks. Frits Clausen mødes med tyske nazister på Skovridderkroen. ”Vi ved, at Clausen charmerede det meste af selskabet, men ikke hvordan. Det giver bogen så et muntert bud på,” siger Paul Smith der med romanformen forsøger at give en levende, spændende og vedkommende historieformidling.

Paul Smith optræder på Historiske Dage søndag den 15. marts 2015 kl. 15.10