output_9eHFVy

Historiske Dages Fornyelsespris fremhæver og præmierer nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historien på og gøre den tilgængelig for flere mennesker.
Prisen er på 10.000 kr., og den uddeles på Historiske Dage lørdag den 9. april kl. 15.15.

Årets 10 kandidater til prisen er:

formidling6Navercamp på Hjerl Hede. For første gang på dansk grund har Hjerl Hede stablet et bygge- og arbejdsstævne på benene med deltagelse af 20 vandrende håndværkersvende – navere – fra Danmark, Tyskland og Frankrig. Mere end 1200 skoleelever fik samtidig indblik i den internationale tradition, som de vandrende svende holder i live.

17En rejse i arkæologi og folkeliv på Bornholms Middelaldercenter. En event i middelaldercentrets stemningsfulde, kalkmaleriprydede stormandssal, som knytter fortællinger om Bornholms arkæologi, bornholmsk folkekultur og –musik og lokale sagn og myter sammen og inddrager gæsterne ved fælles sang af middelalderballader og kædedans.

formidling10På opdagelse på Skarø. Svendborg Museum, Kommune og Bibliotek inviterede 130 skoleelever til Skarø, hvor de på baggrund af interviews med ægte øboere, genstandsindsamling og efterfølgende elevudstilling – med barnets blik – har fornyet formidlingen af øernes kulturarv og udkantens historiske baggrund.

 

 

formidling4

Danmark på Film fra Det Danske Filminstitut. Et interaktivt streamingsite med dokumentariske filmoptagelser fra hele landet fra perioden 1905-1965. Sitet er gratis og frit tilgængeligt online og rummer over 500 klip, som er geotagget, så man på et interaktivt Danmarkskort kan finde klip fra de byer og egne, man er interesseret i.

 

 

formidling8

VILLUM Window Collection er en udstilling, skabt af VKR Holding, som fortæller historien om vinduets betydning for menneskets adgang til lys, luft og udsyn igennem en tredimensionel og sanselig oplevelse med anvendelse af et helt unikt og banebrydende lysdesign, som ikke tidligere er set i Danmark.

 

 

formidling5

Før-og-nu-billeder fra Københavns Stadsarkiv, hvor fortid og nutid mødes i sammenblandede billeder, eller hvor gamle og nye fotos af lokaliteter trækkes ind over hinanden i en interaktiv ramme, som brugerne kan styre på hjemmesiden, så man får en snert af et kig ind i fortiden eller en flig af den gamle drøm om en tur i tidsmaskinen.

formidling9Formidling af Zubarah-udgravningen i Qatar. Ingolf Thuesen fra Institut for Tværkulturelle- og Regionale Studier på Københavns Universitet har udviklet en app, der i augmentet reality genskaber, hvordan den forladte ørkenby Zubarah så ud i 1700-tallet, da den var i sin blomstring. Ved at pege på bygningsresterne med sin mobil genskabes bybilledet og de historiske gadestrækninger.

19Børnenes By fra Københavns Museum og 5. klasse på Blågård Skole. En udstilling baseret på 33 genstande, som elever på Blågård Skole har indsamlet og ledsaget af en tekst om genstanden som repræsentant for et værdifuldt fællesskab i den enkelte elevs liv og suppleret med historisk materiale om børns liv i København.

formidling7Vejen til frelse. En interaktiv udstilling på Esrum Kloster om livsvalg, hvor man med udfordrende, provokerende og tankevækkende greb bringer munkelivet og præmisserne for klostervæsenet op i moderne sammenhæng og gør det relevant for det moderne menneske. Udstillingens 11.000 besøgende brugte i gennemsnit mere end en time på oplevelsen.

 

formidling1Andelslandsbyen Nyvangs besættelsesarrangement. En unik formidlingsform, hvor livet under besættelsen bliver levendegjort i stor skala, og publikum befinder sig i en historisk landsby, hvor de inddrages i en sanselig og gribende fortælling om krigens svære dilemmaer. For at hjælpe refleksionen på vej indledes eller afrundes udvalgte episoder af metaformidling fra en historiker.

 

Historiske Dages Fornyelsespris’ vinder vælges af en priskomité, som består af:

Mette Sillesen, fremtidsforsker, Future Navigator
Peter Yding Brunbech, ph.d., leder af HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
Ulrik Langen, professor, ph.d., Saxo-Instituttet
Charlotte S.H. Jensen, mag.art., folklorist, udviklingskonsulent, blogger, Nationalmuseet og Rigsarkivet
Henrik Thorvald Rasmussen, cand.mag., projektleder, Historiske Dage