Kim Hjardar-udklip

Kim Hjardar (født 1966) er forfatter og lektor i historie og samfundsfag.

I vikingetiden møder vi et bondesamfund domineret af en ’aristokratisk’ krigeroverklasse. Det var krigernes værdier og normer, der gjaldt. Besiddelsen af flotte våben, store skibe og smykker af sølv og guld og sejr i krig var alt sammen bevis på, at man levede op til idealet.

I Vikinger i krig tager Kim Hjardar og hans medforfatter, konservator Vegard Vike fra Kulturhistorisk Museum i Oslo, kampen op med nogle af de gamle forestillinger og myter og ser på vikingerne i et nyt perspektiv. Krigssymbolikken og krigsideologien havde en afgørende betydning for vikingerne, og krigen var så altomfattende, at selv kvinderne spillede en central rolle i opretholdelsen af den krigeriske ideologi.

På Historiske Dage vil Kim Hjardar komme ind på nogle af de områder, hvor krigsideologien kom særligt til udtryk i vikingetiden. Derudover vil han præsentere nogle, for vikingerne, centrale militære institutioner og se nærmere på, hvordan plyndringstogter og slag udspillede sig, og hvilke våben der var vikingernes vigtigste.

Kim Hjardar er norsk forfatter og lektor i historie og samfundsfag. Han står bag flere udgivelser om vikinger i Norden, og Vikinger i krig blev en bestseller i både Norge og Sverige og har vundet den norske ”Sagaprisen” i 2012. Bogen udkom i en dansk oversættelse i 2014.

Vikinger i krig

Vikinger i krig har vundet den norske ”Sagaprisen” i 2012.