Historiske Dages Fornyelsespris er en ny pris, som fremhæver og præmierer nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historien på og gøre den tilgængelig for flere mennesker. Prisen er på 10.000 kr. og uddeles 15. marts 2015 på Historiske Dage.

Prisen kan gives til alle former for formidling: en event, en udstilling, en oplevelse, et nyt medie, en bog, et undervisningsforløb, et tv-program, en film, en radio-dokumentar, en podcast, en blog, for at have skabt et lydunivers, nyskabende arkitektur, design, tøj mv.
Prisen kan modtages af både institutioner, virksomheder, foreninger, bevægelser, projekter og enkeltpersoner, som lever op til de kriterier, der er opstillet.
Fornyelsesprisen gives for:
• at gøre brug af en form for formidling/tilgængeliggørelse, som ikke tidligere er set i Danmark,
• at gøre brug af nye, ikke hidtil sete platforme og metoder, og/eller
• nyskabende brug af kendte platforme.
Det er den nye historiefestival Historiske Dage, som uddeler prisen. Historiske Dage gennemføres i Øksnehallen i weekenden 14.-15. marts 2015, hvor prisen for første gang vil blive uddelt.

”Med Historiske Dage og fornyelsesprisen vil vi gerne skabe en ny ramme for historieoplevelsen, hvor alle, der arbejder med og formidler historien, får mulighed for at møde publikum og brugere på en ny dynamisk måde, så der opstår nye måder at opleve, tale om, erkende og bruge historien på,” siger Henrik Thorvald Rasmussen, som er daglig leder af Historiske Dage.

Det er et krav, at det vindende projekt skal være ført ud i livet. Det vil sige, at prototyper, idéoplæg etc. ikke kan belønnes. Det er ligeledes et krav, at der skal være tale om en aktivitet, der er rettet mod offentligheden. Projekter, der alene orienterer sig imod fagfolk eller faglige historiemiljøer, kan ikke præmieres. Et projekt skal således for at komme i betragtning have (eller have haft) en reel brugsværdi for ”virkelige” brugere.
Projektet skal være gennemført i kalenderåret forud for uddelingen. I 2015 uddeles Historiske Dages Fornyelsespris således til projektet, der er gennemført i 2014.

Nominering og forslag
Enhver kan indstille projekter, institutioner og enkeltpersoner til prisen. Man må gerne indstille et projekt, man selv har været involveret i. Indstillingen skal ledsages af en kortfattet redegørelse for projektet, antal og type brugere og disses udbytte. Fristen for indstilling af projekter er 1. februar 2015.

Priskomité
Historiske Dages Fornyelsespris’ vinder vælges af en priskomité, som består af:
• Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker, forfatter, partner i Future Navigator
• Peter Yding Brunbech, ph.d., leder af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
• Ulrik Langen, professor, ph.d., Saxo-Instituttet
• Charlotte S.H. Jensen, mag.art., folklorist, udviklingskonsulent, blogger, Nationalmuseet og Rigsarkivet
• Henrik Thorvald Rasmussen, cand.mag., projektleder, Historiske Dage

For yderligere information kontakt:
Henrik Thorvald Rasmussen
Telefon: 33 15 08 44 eller 30 91 92 62
E-mail: henrik@historiske-dage.dk