Personalefotos

Maritim arkæolog og etnolog Anton Englert fra Vikingeskibsmuseet har påvist omfattende søhandel i den sene Vikingetid.

Nye analyser af de store lastskibe fra perioden 1000-1250, der er fundet i de danske farvande, påviser, at der allerede efter det første årtusindskifte opstod en professionel søhandel, organiseret af indflydelsesrige medlemmer af det danske samfund, og at vikingerne var en egentlig handelsmagt, før Hansestæderne fra 1200-tallet dominerede handelsforbindelserne i Nord- og Østersøen.

I Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250 (som er seneste bind i Vikingeskibsmuseets internationale bogserie Ships and Boats of the North), kaster bogens hovedforfatter, Anton Englert, lys over søfarten i de danske farvande i senvikingetid og højmiddelalder. Selv om kilderne på området er sparsomme, kan Anton Englert gennem analyser af årringsdaterede fund af de store lastskibe påvise, at der allerede efter det første årtusindskifte opstod en professionel søhandel. Skibene var over 25 meter lange og 6,5 meter brede, men stak kun halvanden meter dybt i fuldt lastet tilstand. Det betød, at de kunne nå alle fjord- og flodhavne, som kun lystsejlere i dag kan nå.

Eksistensen af et skandinavisk fjernhandelssystem, der forbandt Vest- og Østeuropa gennem handelscentrene Hedeby/Slesvig og Gotland fra 800- til 1200-årene, er alment anerkendt. Men de få bevarede narrative kilder og retsdokumenter giver kun spredte oplysninger om søhandlens organisering og omfang i Danmark før 1250. Kilderne lægger langt større vægt på politisk historie og søkrig end på handelens fredelige hverdagsliv, og det relative fravær af retsdokumenter om emnet skyldes utvivlsomt samtidens skriftkultur og senere tab af forvaltnings- og retsarkiver – ikke manglen på professionel søhandel.

Anton Englert er maritim arkæolog og etnolog med mange års erfaring fra Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250 er en udvidet og rigt illustreret udgave af hans ph.d.-afhandling.

Oplev Anton Englert fortælle om de store lastskibe og om en søhandel, der allerede dengang var penge i, på Historiske Dage lørdag den 14. marts 2015 kl. 15.10.