60’ernes højkonkunktur gav de meget store ungdomsårgange penge på lommen og plads til at være unge på deres egen måde. Museumsinspektør Rasmus Rosenørn fra Ragnarock og forfatter Knud Romer i samtale om 60’ernes ungdomskultur – som blandt andet mindede om noget, man havde set i 20’erne, men i 60’erne tiltrak mange flere unge og hentede dem fra alle sociale lag.