Gunnar Larsen var under besættelsen en af de såkaldt ”upolitiske ministre”, dvs. partiløse ministre, som blev indsat af regeringspartierne – bl.a. for at holde nazisterne ude af regeringen.

Gunnar Larsen og Frederik Smidth, Cred. Det Kongelige Bibliotek

Gunnar Larsen og Frederik Smidth, søn af F.L. Smidth & Co.s stifter af samme navn, ved ”Rørdal” (Aalborg Portland Cement Fabrik) i januar 1940. Foto fra bogen. Det Kongelige Bibliotek.
På det store foto ovenfor ses Samlingsregeringen af 8. juli 1940 med Gunnar Larsen stående som nummer tre fra højre bag Erik Scavenius. Foto fra bogen. Polfoto

Som erhvervsmand støttede Gunnar Larsen regeringens aktive forhandlingspolitik, og efter besættelsen blev han som den eneste minister ved byretten dømt som værnemager. Han blev senere frikendt ved højesteret.

Gunnar Larsens dagbog fra perioden 1941-43, som Historika nu udgiver i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, er den mest omfattende dagbog, som kendes fra nogen minister fra perioden, og ikke mindst hans referater af ministermøder og møderne i det såkaldte ”Nimandsudvalg” giver en uovertruffen indsigt i meningsudvekslinger og beslutningsprocesser i samlingsregeringen – til forskel fra de officielle ministermødereferater.

Med Gunnar Larsens dagbog får vi et helt nyt indblik i, hvilket pres regeringen fungerede under, og hvor stor en splittelse der i vitale spørgsmål var tale om. Der er overraskende nyt om centrale regeringspartiers syn på modstandskampen, hvor det bl.a. blev overvejet at lade modstandsfolk henrette.

Dagbogen belyser også Gunnar Larsens virke som minister for offentlige arbejder, hans indstilling til samarbejdet med besættelsesmagten og hans besøg i både Tyskland, Frankrig og det besatte Østeuropa, hvor man ser, hvor langt han var villig til at tro den tyske propaganda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Historiker Joachim Lund

Det er historikerne John T. Lauridsen fra Det Kongelige Bibliotek og Joachim Lund fra CBS, som har ledet arbejdet med udgivelsen af dagbogen, der udkommer i marts 2015.

Joachim Lund fortæller på Historiske Dage om dagbogen og det nye lys, den kaster over samarbejdspolitikken. Joachim Lund går på scenen søndag den 15. marts 2015 kl. 14.50.