”Staten betaler danskere for at dræbe og stjæle”.

De fleste ville nok få kaffen galt i halsen, hvis sådan en overskrift prydede aviserne lørdag morgen, men i 1807 var vi i krig med England, og kong Christian d. 7. var på hævntogt.

I september havde englænderne bombet København og taget den danske flåde med magt. Det kunne kongen ikke lade gå ustraffet hen. Derfor gav han danske og norske søfolk autorisation til som kapere – statsautoriserede pirater – at angribe og plyndre så mange engelske skibe som muligt. Ikke færre end 880 skibe med norske og danske sørøvere stævnede ud for at røve. Det var tidens form for økonomisk krigsførsel.

Niels-Bjørn-Hansen_2811

Forfatter og tidligere DR-journalist Niels Bjørn Hansen har interesseret sig for det maritime, siden han som ung var signalgast i søværnet.

Skibene bar vredt klingende og dramatiske navne som ’Giengæld’ ’Satisfaction’ og ’Hævneren’.

Der var gode penge i at overfalde de engelske handelsskibe, som kunne medbringe en last på op mod 100 millioner rigsdaler. Med et kaperbrev fra kongen slap man for galgen, hvis englænderne fangede en, men man slap ikke for at blive smidt i uhumske flydende fængsler – prisonskibe – som lå i de engelske flådehavne.

Niels Bjørn Hansen, som har skrevet bogen ’Sørøvere på kongens bud’, fortæller både lørdag og søndag mere om de danske sørøvere på Historiske Dage.