Ruslands invasion af Ukraine markerede afslutningen på den epoke, der startede med Berlinmurens fald. Timothy Garton Ash mener, at det var farligt, at vi begyndte at tro, at historien var med os. 

Af Maria Appel og Rasmus Friis Effersøe

En af nutidens vigtigste europæiske stemmer gæster Historiske Dage. Timothy Garton Ash er professor i europæiske studier ved universitet i Oxford og skribent for The Guardian. Efter et ophold som udvekslingselev i Paris som 14-årig i 1968 så han sig ikke tilbage og rejste siden på kryds og tværs gennem Europa. Allerede før murens fald i 1989 nægtede han at affinde sig med opdelingen af kontinentet, og som få andre kæmpede han imod Brexit til det sidste.

Hans mission med sin seneste bogudgivelse og besøget på Historiske Dage er klart: Det handler om at fortælle den generation, der kun har kendt et fredeligt og frit Europa, at de har levet i en historisk set utroligt usædvanlig periode. Det er på en måde et mirakel, at den indtraf. For første gang nogensinde havde vi en hel generation af unge europæere, som kunne fylde 30 år uden at kende til en krig, et diktatur, en besættelse – eller andre dårlige oplevelser, der har fundet sted gennem tusinder år af europæisk historie,” forklarer han.

”Nu er det frie Europa truet udefra af Putin, af klimaforandringer og af populister i mange lande. Faktisk må vi mobilisere os for at forsvare det, vi tror på, men for at være i stand til at gøre det, må vi først indse, at den periode efter murens fald faktisk var alt andet end normalen.” 

Garton Ash fremhæver den franske 1800-talsfilosof og historiker Ernest Renan, som var bekymret for sin samtids myte om, at den franske nation havde udrettet store ting og derfor ville fortsætte med at gøre det i al evighed. Man glemte de sider af historien, der stred imod den fortælling. Det samme gjorde Europa efter murens fald. Hybris satte ind. 

“Der herskede en forestilling om, at vi kunne leve i evig fred, at vi havde forvist krige fra Europa, og at fred kunne opnås gennem gensidig økonomisk afhængighed. Og så fandtes indbildningen om, at tingene ville fortsætte med at gå vores vej mod mere frihed.”  

https://www.timothygartonash.com/

https://substack.com/@timothygartonash

timothy garton ash. Europa. Den kolde krig. Brexit. Eftermurstid. Gdansk 1980.

Demonstrende værftsarbejdere i Gdansk i 1980. Foto: Wikimedia Commons

 

timothy garton ash. Europa. Den kolde krig. Brexit. Eftermurstid. Paris 1968.

Paris 1968. Foto: Wikimedia Commons

Lørdag den 9. marts 2024 kl. 12.30
Europa af i går. Efterkrigstidens triumfer og tragedier
Timothy Garton Ash og Marc-Christoph Wagner
DR-scenen