Varulve! Det lyder som noget fra en dårlig b-film for unge og mere barnlige sjæle. Omkring 1945 dækkede ordet imidlertid over et netværk, hvis metier var blodig alvor. Netværket bestod af sovende terror-celler, der mange steder i Europa var klar til at blive aktiveret og slå til, når – og hvis – Det Tredje Rige gik under. Målet var – med Hitlers ord – at alt skulle gå under i terror! Medlemmerne af netværket havde fået en særlig våbentræning og ny identitet, hvorpå de var blevet sluset ind i samfundet, klar til at gå i aktion.

På Historiske Dage vil kriminalassistent Erland Leth Pedersen og leder af Politimuseet Frederik Strand fortælle om de danske varulve. Under jorden – eller nærmere i det danske samfund – befandt der sig folk under hemmelig identitet, som var klar til at lade maskerne falde og skabe død og ødelæggelse. Vores viden om det hemmelige netværk i Danmark har imidlertid indtil nu været meget begrænset. Ja, de fleste danskere har vel aldrig nogensinde før hørt noget om varulvene.

Problemet har indtil nu været, at vi ikke ved, hvordan de falske identiteter blev lavet. At der blev skabt falske identiteter, har altså udelukkende været baseret på udsagn fra nogle af de varulve, som blev fanget og afhørt.

”Det fantastiske i hele varulvehistorien er netop det, at man ikke har haft nogen håndgribelige beviser for, hvordan de falske identiteter blev skabt og terrororganisationen udviklede sig. Det har uden tvivl medvirket til, at mange historikere har skubbet hele historien til side med et overbærende smil, ” siger Frederik Strand.

I 2012 skete der imidlertid noget højst overraskende, da Erland Petersen undersøgte mellemgangen over sit kontor på Politigården. Han skulle reparere et ur på væggen, og var derfor nødt til at komme op i mellemgangen. Her stødte han ind i nogle gamle spiritusflasker fra krigens tid, og gik derfor i gang med mere systematisk at undersøge de nærliggende mellemgange – og da stødte han på noget, han ikke havde drømt om. Da han åbnede lemmen til et af de mørke støvede rum, så han en stor papirspose. Posen var skubbet helt ned mod endevæggen, som havde man søgt at gemme den væk. Inde i pakken lå nogle mærkelige ting. Blanke legitimationskort og soldaterbøger (såkaldte lægdsrullebeviser), flytteanmeldelser fra folkeregistre rundt omkring i Jylland, en stor mængde stempler fra folkeregistre, vielsesattester, iturevne tyske overtagelsesdokumenter til ejendomme i Jylland, en lille papirlap hvorpå var skrevet en form for kode, en såkaldt københavnerdirk, en enorm mængde rationeringskort fra april-juni 1945 – og endelig et stort antal mølædte kort over nedgravede våbendepoter i Midtjylland.

Nu kan flere spørgsmål om de sagnomspundne varulve forhåbentligt besvares: Hvem var de? Hvordan var de organiseret? Hvor havde de fået træning? Hvordan blev medlemmernes hemmelige identiteter skabt – og blev hele netværket nogensinde afdækket? Det er historien om Hitlers varulve – det til dato mest omfattende terrornetværk i Danmark.

Oplev Frederik Strand og Erland Leth Pedersen i samtale med journalist og forfatter Andreas Fugl Thøgersen på Historiske Dage søndag den 15. marts 2015 kl. 16.50.

Kriminalassistent Erland Leth Pedersen, som fandt de skjulte, afslørende Varulve-dokumenter på Politigården.

Frederik Strand er leder af Politimuseet, som 5. maj åbner særudstilling om Varulvene.