Den skandinaviske revolution

Den skandinaviske revolution

Det er ikke ukendt, at den skandinavistiske bevægelse i midten af 1800-tallet førte til forhandlinger om at oprette en skandinavisk union. Men at der samtidig var konkrete planer om revolution – støttet af både førende danske politikere og store europæiske statsmænd –...
Homo i 1800-tallets København

Homo i 1800-tallets København

Omkring år 1900 var opfattelsen blandt mange, at man kunne blive forført til homoseksualitet af dekadente fra overklassen, som skaffede sig seksuelle ydelser mod betaling og var perverse og udnyttende. Samtidig kæmpede flere af disse borgerlige – blandt andre...
Slesvig-Holsten tabte også i 1864

Slesvig-Holsten tabte også i 1864

Slesvig-holstenerne drømte om en plads som selvstændig stat i et liberalt og føderalt Tyskland, men måtte i lighed med mange andre tyske områder se sig indlemmet i et mere autoritært tysk rige under preussisk lederskab. Af Rasmus Friis Effersøe Slesvig-Holsten var...
Epidemier har drevet verden fremad

Epidemier har drevet verden fremad

Landbrugets og dyreholdets udbredelse og tættere handelssamkvem skabte grundlaget for store epidemiers hærgen – som til gengæld medførte store kulturelle og samfundsmæssige ændringer. Af Rasmus Friis Effersøe Egentlig havde historieprofessor Poul Duedahl helt...
Hirschholm: Det forsvundne slot

Hirschholm: Det forsvundne slot

Hirschholm Slot blev i dets velmagtsdage opfattet som Nordens Versailles. Skyldtes slottets endeligt Struensee og Caroline Mathildes affære, eller var årsagen nærmere slottets grundlæggende fejlkonstruktion? Af Rasmus Friis Effersøe Den 30. november 1771 forlod det...