Program lørdag den 21. marts 2020

Se NÆSTE DAGS PROGRAM 

DR-SCENEN

RØD SCENE

GRØN SCENE

BLÅ SCENE

10:00

10:20 OFFICIEL ÅBNING AF HISTORISKE DAGE. Christopher Røhl Andersen.

Medlem af Københavns Kommunes kultur- og fritidsudvalg Christopher Røhl Andersen taler og foretager den officielle åbning af Historiske Dage 2020. Før og efter åbningen er der fælles morgensang, akkompagneret af Højskolehistorisk Forening.

10:30 MODSTAND. Niels Wium Olesen. Moderator: Jarl Cordua.
Samarbejde eller modstand er den klassiske diskussion om 2. verdenskrig. Også her i 75-året for befrielsen. Handlede modstanden også om andet end befrielse? Rummede den potentiale for samfundsforandring, måske endda en revolutionær omvæltning? Det drøfter to 2. verdenskrigsnørder.
10:30 ET FORSVAR FOR 68’ERNE. Jacob Holdt. Moderator: Nils Thorsen.

Hvem var 68’er-generationen? Og hvorfor var den så udskældt? På baggrund af egne erfaringer fortæller Jacob Holdt i samtale med Nils Thorsen fra Politiken om tiden, miljøet og holdningerne. Han kommer blandt andet ind på den omfattende Vietnam-modstand, som mange i miljøet støttede op om – og som han selv var aktiv i.

10:30 OPFANDT DANSKERNE FÆLLESSANG? Dy Plambech.
Har fællessang altid været alles sang – og hvilken rolle spillede alsangen for danskernes glæde ved fællessang? Forfatter og digter Dy Plambeck undersøger i anledning af Alsang 2020 og den nye højskolesangbog, hvilke former for fællesskaber der er dukket op i kølvandet på vores sangglæde.
10:50 ØRSTEDS STORE OPDAGELSE. Andrew Jackson.

Da H. C. Ørsted opdagede elektromagnetismen i 1820, blev han straks berømt i det internationale videnskabelige samfund. Igennem hans lange karriere foretog han otte udlandsrejser fra 1800 til 1846, som gav ham mulighed for at møde og arbejde med de største videnskabelige hjerner i Europa

10:30 MEDICINSK MUSEION VISER TÆNDER. Bente Vinge Pedersen. Moderator: Kristine Snedker
Tandlægernes historie rummer grusomhed og skrækindjagende behandlinger. Men det er også historien om, hvordan en profession udvikler sig fra håndværk til akademisk disciplin. Hør tandlægefagets historie fortalt gennem Medicinsk Museions samlinger af plyssede tandlægestole, kridhvide porcelænsgebisser og tænger, der kan tage fat om ondets rod, i en samtale mellem udstillingsleder på Medicinsk Museion, Bente Vinge Pedersen og pressechef på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Kristine Snedker.

11:00

11:00 GRÆNSER TIL AFSTEMNING. Elsebeth Aasted Schanz.
Efter 1. verdenskrig var flere af Europas grænser til demokratisk afstemning. Afstemningernes plakater koger mange af de nationale konflikter ind til en historisk maggiterning. Hør om de danske og tyske afstemningsplakater – og hvordan de adskilte sig fra andre landes afstemninger, hvor både konflikter og uoverensstemmelser var langt større end i Slesvig, når Elsebeth Aasted Schanz fra Dansk Plakatmuseum tager os med på en europæisk plakatrejse.
11:30 GRÆNSELAND - GENFORENINGEN. Ane Saalbach.
DR markerer genforeningsjubilæet med den stort anlagt serie Grænsland om en landsdel og dens folk, som blev kastebold i en kamp om grænser og national identitet. Seriens producent, Ane Saalbach, viser klip og fortæller om arbejdet med Grænseland, og hvad der er på spil, når man blander fakta med fiktion.
11:00 DEN YDERSTE GRÆNSE. Mikkel Kirkebæk. Moderator: Søren Anker Madsen.

Historiker Mikkel Kirkebæk har som den første kortlagt den kontroversielle historie om det privatfinansierede militærkorps af danske frivillige i de baltiske uafhængighedskrige fra 1918-1929.

11:20 SKANDALE OG KVINDELIST: KLEOPATRA I ROM. Tine Bagh og Rune Frederiksen.

Det vakte skandale i det konservative Rom, da den ekstravagante Kleopatra besøgte byen. Julius Cæsar, som hun havde fået et barn med, da han var i Ægypten, indlogerede hende i en af sine villaer. Kleopatra var kendt for at kunne sno mænd om sin lillefinger, og Cæsars gunst var vigtig for at beholde magten i Ægypten. Så hvad fandt Kleopatra på, da Cæsar døde? Museumsinspektør i Ægyptisk Kunst på Glyptoteket Tine Bagh og samlingschef på Glyptoteket Rune Frederiksen løfter sløret.

11:50 DANSKE STATSMINISTRE OG GENFORENINGEN. Axel Johnsen. Moderatorer: Andreas Bach Mortensen og Nicolai Søndergård Kjær.

Lige siden 1920, da statsminister Niels Neergaard udtalte de senere så berømte ord: ”De skal ikke blive glemt” om det danske mindretal i Sydslesvig, der ikke kom ”hjem” efter Sønderjyllands genforening med Danmark, har én ting stået klart: Det danske mindretal i Sydslesvig og Danmarks grænse til Tyskland har haft stor politisk betydning, og de danske statsministre har haft det højt på dagsordenen. Vi husker Thorvald Stauning ord: ”Grænsen ligger fast” og Poul Nyrup Rasmussens ord: ”Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer”. Kom og hør Axel Johnsen, viden- og samlingschef ved Museum Sønderjylland, diskutere danske statsministres politiske håndtering af den dansk-tyske grænse og det danske mindretal i Sydslesvig med værterne fra Altingets populære podcast ”Danske Statsministre”.

11:10 FRA BEFRIELSE TIL FORPLIGTELSE. Kåre Lauring. Moderator: Dorthe Chakravarty.
Fattig og nedslidt og med 250.000 tyske flygtninge i landet jublede Danmark ved befrielsen. Efter jublen kom hverdagens problemer og spørgsmålet om, hvordan efterkrigstidens Danmark skulle se ud. Samtidig med at den kolde krig begyndte at blive en del af den politiske virkelighed i et Europa, der skulle genopstå i ruinerne verdenskrigen. Og det blev en verden, hvor Danmark skiftede neutraliteten ud med en alliance med den vesteuropæiske verden. Efter et langt tilløb. Historiker Kåre Lauring i samtale med Dorthe Chakravarty.
11:30 HVAD FORMER EN NATION? Michael Böss. Moderator: Adam Holm.
Der er en grænse – og så alligevel ikke. Når vi sejler op ad åen, spiser og fester, er vi præget af vores nationalitet. Men vi har også taget alle mulige elementer til os fra andre nationaliteter og kulturer. Historiker, forfatter og journalist Adam Holm søger i en samtale med historiker, forfatter, skribent og foredragsholder Michael Böss efter, hvad der former en nation.
11:50 LANDSFORRÆDERNES BØRN. Anne-Marie Christensen.
Landsforrædernes børns historie er overset af både faghistorieforskningen og af befolkningen som helhed. Men hvordan har det været for de 27.000-40.000 børn at vokse op i skyggen af slægtskabet med en dømt landsforræder fra 2. verdenskrig og et fordømmende samfund? Antropolog mag.art. og barnebarn af en Schalburgmand fortæller om sin forskning i de langstrakte og alvorlige psykologiske konsekvenser, som slægtskabet og fordømmelsen har haft for landsforrædernes børn.
11:00 DRØMMENES KUPÉ. TOGREJSENS KULTURHISTORIE. Ole-Chr. Munk Plum.
Togrejsen kan være så meget andet end at komme fra A til B. Hør om dens rige kulturhistorie, når jernbanehistoriker Ole-Christian Munk Plum fra Dansk Jernbane-Klub fløjter til afgang.
11:30 KØBENHAVNS RØDE UNDERVERDEN. Morten Møller. Moderator: Simon Ankjærgaard.
Tag med kommunistiske spioner og agenter tilbage til 1930’ernes danske hovedstad. Her gjaldt alle midler i kampen for at lave verden om. Simon Ankjærgaard interviewer Morten Møller, som er medforfatter bag “Den røde underverden”.
11:50 DE STRIDBARE DANSKERE. René Karpantschof. Moderator: Georg Metz.
Danmark fik en grundlov, men ikke demokrati i 1848-49. Ofte fremstilles danskerne og deres historie i de følgende år som en ret fredsommelig affære, hvor man aflyste alle tiltag til revolution, når det blev regnvejr. Men i virkeligheden var der masser af stridbare danskere: oprørte demonstranter, religiøse afvigere, passionerede kunstnere og farlige tjenestepiger. Hør René Karpantschof fortælle om politisk kaos, revolverdrab og forræderiske sammensværgelser i tiden frem til Påskekrisen i 1920, da demokratiet, som vi kender det i dag, brød igennem. Journalist Georg Metz er moderator.

12:00

12:00 STALIN ER DØD. Leif Davidsen.
Stalins begravelse i 1953 blev i enhver detalje dokumenteret af sovjetstyret. Den ukrainske filminstruktør Sergei Loznitsa deltager på CPH:DOX med den storslåede, skræmmende og groteske dokumentar “State Funeral”, som baseret på et enormt arkivmateriale fører os kronologisk gennem de fire dage fra erklæringen om Stalins død til hans begravelse på Den Røde Plads. Forfatter, journalist og tidl. DR-korrespondent i Sovjetunionen Leif Davidsen dykker ned i Stalins liv og begravelse og viser klip fra filmen.
12:30 SOMMEREN '45. FRA OVERMOD TIL MISMOD. Per Stig Møller. Moderator: Adam Holm.
Befrielsen i maj 1945 udløste lettelse, jubel og håb for fremtiden. Men store moralske debatter og dilemmaer kom også hurtigt på dagsordenen: De politiske partier fremstillede sig i maj som en del af modstanden, men i løbet af sommeren begyndte de i dagspressen at kritisere elementer i modstandsbevægelsen. Samtidig indledtes retsopgøret mod alle, der havde samarbejdet med nazisterne. Dr.phil., forfatter og tidligere folketingsmedlem og minister Per Stig Møller har gennem et omfattende arkivmateriale afdækket forløbet fra maj til oktober, så alle befolkningsgrupper og aktører får en stemme, og svarer blandt andet på, hvordan det lod sig gøre, at krigens helte – modstandsbevægelsen – blev mistænkeliggjort og kørt ud på et politisk sidespor – og hvordan dette lagde grunden for efterkrigstidens politiske landskab og dermed for velfærdsstatens opbygning og vores opfattelse af demokrati og tolerance.
12:10 KRISERNES VERDENSHISTORIE MED RÆSON. Mikkel Vedby og Lars Struwe.

Live-udgave af RÆSONs podcastserie “Krisecast” med Mikkel Vedby Rasmussen, ph.d. i statskundskab og dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og Lars Bangert Struwe, ph.d. i historie og generalsekretær for Atlantsammenslutningen.

12:30: NÅR FJENDEN FORSVINDER. Søren Nørby og Thomas MET Kristensen.

Berlinmurens fald i november 1989 betød, at den fjende, som det danske forsvar siden 1949 havde fokuseret på, forsvandt. Med udgangspunkt i bogen ” ”Når Fjenden Forsvinder. Det danske flyvevåbens udvikling 1989 – 1999” fortæller Ph.d. og militærhistoriker Søren Nørby og F-16-piloten Thomas ”MET” Kristensen om, hvordan det danske flyvevåben håndterede denne udvikling i årene fra murens fald i 1989 til bombekampagnen over Jugoslavien i 1999.

12:50 KORNKAMMER OG KUNSTROV: ROMERNE I EGYPTEN. Rune Frederiksen og Tine Bagh.

Efter Kleopatra og Marcus Antonius blev slået af kejser Augustus, blev Ægypten indlemmet i Romerriget, og Ægypten fik rollen som ”Roms kornkammer”. Mange romere var fascinerede af det eksotiske Nillandskab med krokodiller og flodheste. De tilbad ægyptiske guder og førte obelisker og andre ægyptiske monumenter fra Ægypten til Rom. Hvorfor er fascinationen af Ægyptens gamle historie, arkitektur og billedsprog stadig så stor i dag? Kan man tale om en jagt på arkæologiske monumenter og genstande, der har stået på i flere tusind år? Samlingschef på Glyptoteket Rune Frederiksen og museumsinspektør i Ægyptisk Kunst på Glyptoteket Tine Bagh indkredser problematikkerne.

12:10 PÅ VEJ MOD KATASTROFEN - POMPEJI OG HERKULANUM. Xenia Pauli Jensen.
I år 79 gik vulkanen Vesuv i udbrud og pumpede eksplosionsagtige bølger af vulkansk aske og sten ned over Napolibugten. Borgerne i byerne Pompeji og Herkulanum og de omkringliggende landlige bosættelser blev ofre for udbruddet, der blev opfattet som verdens undergang. Med udgangspunkt i den store særudstilling på Moesgaard Museum fortæller fagkonsulent på udstillingen, ph.d. Xenia Pauli Jensen, om udstillingen og den rejse, hvor hun er faglig ekspert – og som museet i samarbejde med Cultours arrangerer til Napoli, Herkulanum og Pompeji.
12:30 DET SØNDERJYSKE PROBLEM. Carsten Porskrog Rasmussen, Hans Schultz Hansen og Bertel Haarder.
Kom med til det store sønderjyske kaffebord med hårde og tørre kager, når tidligere minister Bertel Haarder, museumsinspektør, dr.phil Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland og forskningsleder, adj. professor, dr.phil. Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet tager os med tilbage til de glade dage ved genforeningen i 1920, perspektiverer til de mange fejringer og diskuterer, om det nu var en genforening eller afståelse.
12:20 MØRK OG MUNTER MIDDELALDER. Kåre Johannessen. Moderator: Liv Thomsen.
Middelalderen er på samme tid en sprudlende inspirationskilde og et effektivt middel mod sværmerisk nostalgi. Den er et skræmmebillede på formørket, religiøs fanatisme og brutalitet, men den er også nysgerrig, kreativ, pragmatisk og rummelig. Sortedød og dansemusik, kætterbrændinger og hæmningsløs elskov. Selv i dag virker den dragende og fascinerende på os, og vi bliver ved med at vende tilbage til den i film, spil, bøger og tegneserier. Historiker Kåre Johannessen, kendt fra bl.a. DR´s Historiequizzen, fortæller i samtale med journalist Liv Thomsen om sin nye bog, der med glimt i øjet og venlig respektløshed gengiver den gamle fortælling om middelalderen, og giver sin egen meget nutidige introduktion til en fjern fortid.
12:40 FÆDRELANDSSANGENS DANMARKSHISTORIE. Lars Christiansen og Jacob Ølgaard Nyboe.
Tabet af Sønderjylland i 1864 og genforeningen i 1920 er centrale omdrejningspunkter for den danske fædrelandssang. Men hvordan bearbejdes Sønderjyllands-spørgsmålet i de danske sange, og hvilket danmarksbillede kommer egentlig til udtryk? Ph.d. i dansk litteratur Jacob Ølgaard Nyboe og ph.d. og gymnasielærer Lars Christiansen giver dig musikalske smagsprøver fra den nationale sangskattekiste.

13:00

13:00 DDR'S SIDSTE UDENRIGSMINISTER: ØJENVIDNE TIL TYSKLANDS GENFORENING. Markus Meckel. Moderator: Lasse Peter Rodewald.
Med Berlinmurens fald den 9. november 1989 ramte spørgsmålet om Tysklands genforening pludselig den internationale dagsorden. Sammen med Markus Meckel, DDR’s sidste udenrigsminister og en af datidens vigtige oppositionelle aktører, ser kultur- og pressechef ved Tysklands ambassade i København, Lasse Peter Rodewald, tilbage på den spændende og hæsblæsende historiske proces og spørger, om Tysklands genforening den 3. oktober 1990 var selvskreven efter murens fald, eller om historien kunne have taget en anden drejning.
13:30 DANSK KORMUSIKS TYSKE FORBINDELSER. Ars Nova Copenhagen. Moderator: Jørgen Carlsen.
Vokalgruppen Ars Nova Copenhagen under ledelse af Søren Kinch Hansen synger os igennem den musikalske vekselvirkning mellem Danmark og Tyskland fra starten af 1800-tallet til efter genforeningen. Ved denne første af to optrædener på Historiske Dage vil hovedvægten være på kunstmusikken. Trådene knyttes sammen af idéhistoriker og tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen.
13:10 SØNDERJYSKE PENGE OMKRING GENFORENINGEN. Preben Eriksen.

Under 1. verdenskrig opstår der overalt en stigning i fødevarepriserne, blandt andet på grund af generelle materialemangler inden for forskellige områder. Da metalværdien overstiger småmønternes pålydende, bliver skillemønt nu også en mangelvare, hvilket giver store problemer for den gængse handel og vandel. Løsningen bliver udsendelsen af mange forskellige, og lokale, nødudmøntninger. Hør mere om, hvordan alt dette gik for sig – og hvad det betød – i Sønderjylland i tiden omkring genforeningen, når Preben Eriksen fra Dansk Numismatisk Forening udfolder historierne bag de sønderjyske nødpengesedler.

13:40 VI ELSKER AT HADE FORSTÆDERNE. Poul Sverrild og Mikkel Thelle.

Gennem 150 år har forstæderne forandret rammerne om vores liv. Uendelige énfamiliehuskvarterer og standardiserede lejlighedskomplekser cementerede byernes sociale geografi og skabte forstædernes kritiserede kulturlandskaber. Museumschef Poul Sverrild fra Forstadsmuseet og chef for Dansk Center for Byhistorie, lektor Mikkel Thelle, diskuterer med afsæt i bogen ’Vejene til Hvidovre’ realiteter og myter fra forstædernes hverdagslandskaber.

13:00 ÅRETS HISTORISKE BOG. DE NOMINEREDE FORFATTERE. Lars Bisgaard, René Karpantschof, Lotte Thrane, Mikkel Kirkebæk og Rasmus Chr. Elling. Moderator: Poul Porskær Poulsen.
Mød de nominerede forfattere til Årets Historiske Bog.
13:30 SISTER BARRISON - FRÆKKERE END MORALEN TILLOD. Hans Henrik Appel. Moderator: Dorthe Chakravarty.
Historien om fem dansk-amerikanske søstre, der i slutningen af 1800-tallet satte amerikanske og europæiske sind i kog med deres outrerede dansenumre og kokette viser. Elsket for deres sødme og skønhed, hadet for deres frivolitet blev de selve billedet på tidsånden. Historiker og forfatter Hans Henrik Appel i samtale med Dorthe Chakravarty
13:50 FREDERICIA - EN BY SKABT TIL KAMP. Karsten Merrald Sørensen og Merete Harding. Moderator: Liv Thomsen.
Til august udkommer Trap Danmark bind 15, der bl.a. omfatter Fredericia. Her etablerede Frederik 3. i 1650 den tids stærkeste og mest moderne fæstning for at sikre landet mod fjender sydfra. Bliv klogere på det omfangsrige fæstningssystem, og hør, hvordan det jog slesvig-holstenerne på flugt i 1849. Voldanlægget er i dag et kulturhistorisk minde og en af landets største byparker med mange monumenter, bl.a. Den danske landsoldat. Mød Karsten Merrald Sørensen, museumsleder på Fredericia Museum, og Trap-fagredaktør for historie, Merete Harding. Journalist Liv Thomsen stiller de skarpladte spørgsmål.
13:10 DISSEKTION - UDFORSKNINGER AF KROPPENS INDRE. Jesper Brandt Andersen. Moderator: Kristine Snedker.
Dissektion er en opdagelsesrejse ind i kroppen, hvor videnskabsmanden kortlægger kroppens inderside. Hør om den danske læge og anatom Thomas Bartholin, der i 1600-tallet gjorde epokegørende opdagelser ved at åbne og undersøge henrettede forbrydere og ensomme stakler. Læge og forfatter Jesper Brandt Andersen interviewes af pressechef Kristine Snedker fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.
13:40 DEN KLEMTE KRONPRINS – DEN GLEMTE KONGE. Poul Smidt. Christian Kaaber.

Frederik 8. er kongen, som er mere kendt for sin akavede død i Hamborg i 1912 end for sit liv. Men i sin politiske biografi kaster Poul Smidt lyset på en kronprins, som i 1864 gik i krig for fædrelandet, igennem hele sit ægteskab blev klemt imellem sin hustru og familien, og som var mere politisk engageret, end det ville være passende i dag. Gennem brevene mellem familiens medlemmer tegner Poul Smidt et nyt billede af stridigheder om tronfølge, det store nederlag i 1864, kongehus og tidens store personer som Louis Pio, J.B.S. Estrup og J.C. Christensen. Journalist og forfatter Poul Smidt interviewes af antikvar og boghistoriker Christian Kaaber.

14:00

14:00 HISTORISKE DAGES FORNYELSESPRIS. Henrik Thorvald Rasmussen.
Hvem har fornyet måden at formidle historie på?
14:15 ÅRETS HISTORISKE BOG. Poul Porskær Poulsen.
Hvem har skrevet Årets Historiske Bog 2019? Prisen overrækkes af Poul Porskær Poulsen fra Dansk Historisk Fællesråd.
14:30 ERINDRINGER, KØN OG MAGT. Ritt Bjerregaard. Moderator: Birgitte Possing.
Hvordan kan erindringer bruges af historikere og interesserede læsere, og hvad betyder det, at erindringerne er skrevet af henholdsvis kvinder og mænd? Mød tidligere fremtrædende politiker Ritt Bjerregaard, som selv har skrevet hele tre erindringsbøger, i samtale med forfatter og dr.phil. Birgitte Possing, som står bag flere biografier og værker om at skrive biografi, til en snak om erindringsbrug, køn og magt.
14:10 BØRNS LEG OG HISTORIE. Søs Bayer.

Ud fra tesen om, at leg er frivillig, varer indtil den ikke varer længere og er et mål i sig selv, fortæller lektor, ph.d. i pædagogik og tidligere studieleder på DPU Søs Bayer historien om børns leg de seneste 450 år med nedslag i legen som element i børns liv, i kulturen og i demokratiet.

14:30 TORDENSKIOLDS BJØRN BLEV KONGENS AFTENSMAD. Morten Lander Andersen. Moderator: Anders Dalsager.

2020 er 300-året for Tordenskiolds død. Hør Morten Lander Andersen, forfatter til “På tur i Tordenskiolds København”, fortælle de vildeste røverhistorier og søforklaringer om den store søhelt i samtale med historiker og museumsinspektør på Kroppedal Museum Anders Dalsager.

14:10 KRIG, MAGTKAMP OG ENEVÆLDE I 1600-TALLET. Lars Christensen. Moderator: Per Stig Møller
Svenskekrigene vendte op og ned på den gamle samfundsorden. En af krigenes væsentlige aktører var topembedsmanden Hannibal Sehested. Allerede under Chr. 4.s regeringstid fik Sehested det magtfulde hverv som statholder i Norge. Her viste han usædvanlige evner som administrator og reformator. Siden blev han en af Danmarks førende diplomater og gjorde lykke ved både det engelske og det franske hof. Hannibal Sehested regnes for en af magtstatens væsentligste arkitekter. Sammen med den første enevældige konge så han en opgave i at genrejse Danmark. Historiker, ph.d. Lars Christensen interviewes af dr.phil., forfatter og tidligere folketingsmedlem og minister Per Stig Møller.
14:30 DE DANSKESTE SANGE. Ars Nova Copenhagen. Moderator: Jørgen Carlsen.
Hvordan er de dansk-tyske relationer afspejlet i den folkelige danske sang? I anledning af genforeningsjubilæet synger Vokalgruppen Ars Nova Copenhagen under ledelse af Søren Kinch Hansen korarrangementer af udvalgte højskolesange, og publikum vil blive indbudt til at synge med. Historien bindes sammen af idéhistoriker, tidligere højskoleforstander og formand for højskolesangbogsudvalget Jørgen Carlsen.
14:00 MAGI OG TROLDOM. Torben Svendrup.
Der blev ikke brændt troldfolk i dansk middelalder. Den første troldkvinde, som blev brændt i Danmark, var i Stege i 1540 – fire år efter reformationen. Forfatter og historiker, ph.d. Torben Svendrup gør op med en række af de forestillinger, vi har om hekse og troldkvinder i middelalderen.
14:20 REJSEN MOD SYD. Søren Flott. Moderator: Ole Sønnichsen.
Journalist Søren Flott fortæller historien om de op mod 15.000 danskere, der i anden halvdel af 1800-tallet udvandrede til Sydamerika og forsøgte at skabe sig en ny tilværelse langt fra alt det, de var vant til.
14:40 MELLEM FRYGT OG HÅB. NYT SYN PÅ DEN KOLDE KRIG. Poul Villaume. Moderator: Christoffer Emil Bruun.

Under den kolde krig fra slutningen af 1940’erne til Berlinmurens fald i 1989 kunne én overilet beslutning udløse en 3. verdenskrig og civilisationens ødelæggelse i et atomart ragnarok. De kommunistiske partidiktaturer stod uforsonligt over for den demokratisk-kapitalistiske verden. Baseret på den nyeste internationale forskning og nyfrigivne arkiver i vesten, sovjetblokken og Kina har historiker og professor, dr.phil. Poul Villaume skrevet bogen “Frygtens logik” – det hidtil mest dybtgående værk på dansk om den kolde krigs globalhistorie. Hør ham i en samtale med historiker, journalist og radiovært Christoffer Emil Bruun.

15:00

15:00 SULTAN SALADIN. EN MELLEMØSTLIG LEGENDE. Jonathan Phillips. Moderator: Adam Holm.
Da muslimske styrker under Saladins ledelse i 1187 generobrede Jerusalem, udløste det et ramaskrig i den kristne verden og gav anstødet til det tredje korstog med blandt andre Richard Løvehjerte i spidsen. Men erobringen afgjorde også årtiers interne muslimske magtkampe mellem fraktioner, og historien om Saladin er derfor væsentlig for at forstå Mellemøsten den dag i dag. Jonathan Phillips, ph.d. i historie, professor ved University of London og en af verdens førende eksperter i korstogene i samtale med Adam Holm.
15:30 DANSK UDENRIGSTJENESTE OG DIPLOMATI I 250 ÅR. Ulrik Federspiel, Carsten Staur og Kirsten Biering. Moderator: Bo Lidegaard
Nuværende og tidligere ambassadører stiller skarpt på udenrigstjenesten og dansk diplomati i forbindelse med Udenrigsministeriets 250 års-jubilæum og debatterer en række skelsættende begivenheder som 1864, Danmarks optagelse i EU og den danske indsats for Baltikums frihed. Historiker og tidligere udenrigsråd i Statministeriet Bo Lidegaard er moderator.
15:00 HVAD ER NORDSLESVIG? Carsten Porskrog Rasmussen. Moderator: Anna Katrine Bønnelycke.

I 1920 blev Slesvig delt, men hvordan og hvorfor blev grænsen trukket, som den blev? Og stemte det med resultatet af afstemningerne? Museumsinspektør, dr.phil Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland sætter tingene på plads i en samtale med fagredaktør Anna Katrine Bønnelycke fra Trap Danmark.

15:30 DA VIDENSKABEN OG VERDEN ÅBNEDE SIG. Anja Olsen.

Matthias Moth var den mest indflydelsesrige og ordentlige embedsmand under Christian 5. I dag er han totalt overset, fordi han ikke gjorde andet end at være Kongens bedste mand, mens kongen hentede inspiration fra Solkongen, gik på parforcejagt og fik ikke mindre end 12 børn. Da kongen døde, mistede Moth sine mange poster og helligede sig i stedet det danske sprog – så vi i dag kan takke ham for de danske ordbøger og for dansk sprogvidenskab. Museumschef ved Rudersdal Museer, Anja Olsen, fortæller historien om livet omkring kongen i 16-1700 tallet og om videnskaben og verden, der åbner sig, set gennem Matthias Moth.

15:00 LANDMAALING, SKJØNSKRIVNING OG FÆDRELANDETS HISTORIE - DEN TIDLIGE HØJSKOLEHISTORIE I NYT LYS. Mikkel Skovgaard.
Begyndte den danske højskolehistorie i Rødding eller i den slesvigske by Rensborg? Og spillede Grundtvig egentlig nogen særlig rolle i højskolebevægelsens ungdomstid? I anledning af 175 år med højskoler i Danmark sætter historiker Mikkel Skovgaard fra Højskolehistorisk Forening den danske højskolebevægelse og Grundtvig i nyt perspektiv.
15.20 KATASTROFEN DER RAMTE FREDERIKSBERG. Tim Ole Simonsen og Christian Aagaard. Moderator: Simon Ankjærgaard.
Den 21. marts 1945 bombede Royal Air Force Gestapos hovedkvarter Shellhuset og ved en fejl området omkring Den franske skole på Frederiksberg. I timerne og dagene efter angrebet blev der udført et kæmpe redningsarbejde, hvor både brandfolk og civile ydede en heltemodig indsats. Men hvad gik galt? Efterfølgende blev der rejst stor kritik af redningsindsatsen, var det berettiget? Historiker Tim Ole Simonsen fra Brandmuseet i samtale med historiker og forfatter Christian Aagaard fra Museum Amager. Simon Ankjærgaard er moderator.
15:50 DEN GLEMTE INKVISITION. Lars Andersen. Moderator: Adam Holm.
Med grundloven i 1849 fik vi retssikkerhed med forsvarer og anklager. Eller gjorde vi? Tæsk hørte stadig til dagens uorden i fængsler og ophørte først med retsplejeloven i 1919. Og måske står det lange tilløb fra grundlov til retsplejelov bag, at vi i dag er blandt de lande, der varetægts- og isolationsfængsler mest? Historiker Adam Holm interviewer lektor i historie ved Aalborg Universitet Lars Andersen.
15:00 DEN DANSKE REFORMATION. Morten Fink-Jensen. Moderator: Sørine Gotfredsen.
Står Luther bag den danske velfærdsstat og vores uformelle omgangstone eller bag kvindeundertrykkelse og jødeforfølgelser? Tag med til de dramatiske dage i Danmark omkring reformationen og få trukket de lange linjer op til i dag, når sognepræst, journalist og forfatter Sørine Gotfredsen interviewer historiker Morten Fink-Jensen.
15:20 AUGUST OG MARIE KROGH - ET BANEBRYDENDE PAR. Hanne Sindbæk. Moderator: Dorthe Chakravarty.
Forskeren August Krogh, der for 100 år siden modtog Nobelprisen, skrev sammen med sin hustru, dr.med. Marie Krogh, danmarkshistorie, da de hjembragte opskriften på insulin fra Canada. I samtale med Dorthe Chakravarty fortæller Hanne Sindbæk, forfatter til bogen ’De Renfærdige – Fortællingen om Novo Nordisk’, om dette banebrydende ægtepar, og om hvordan de lagde fundamentet til det, der i dag er Novo Nordisk.
15:40 VORES VERDENSHISTORIE. Peter Frederiksen.
Hvordan gør man historiefaget vedkommende for en generation, der er født efter internettet og frygter for en fremtid med klimaforandringer? Kom med ind i historieskrivningens værksted, når historiker og forfatter Peter Frederiksen fortæller om at skrive en verdenshistorie til nutidens gymnasiegeneration. Hvad skal med og hvad skal ikke? Peter Frederiksen, som har skrevet en lang række fag- og undervisningsbøger og senest trebindsværket Vores verdenshistorie, i samtale med forlægger Anders Hassing fra Forlaget Columbus.

16:00

16:00 VIKINGERNES VERDEN. Jeanette Varberg og Jim Lyngvild
Nordens krigere satte sejl i jagten på guld, ære og i sidste ende land. Store slag, politiske magtkampe, rænkespil og landvindinger er alle facetter af fortællingen om vikingernes dominans på havet, som bragte dem fra Nordkap til Afrika og fra Rusland til Canada. Vikingerne var ikke kun en bande plyndrende pirater, men frygtede hære fra nord, som aktivt tog del i det voldelige spil om magten i Europa. Arkæolog, forfatter og museumsinspektør Jeanette Varberg i samtale med designer, forfatter og iværksætter Jim Lyngvild.
16:30 FRU STÆHR OG MYSTERIET OM BABYLIGET PÅ LOFTET. Tove Stæhr, Sanne Gottlieb og Jytte Bergmann Moll.
Hvordan kan man formidle historisk indhold på en ny og anderledes måde? I sommeren 2018 finder håndværkerne i en ejendom på Frederiksberg skelettet af et lille barnelig. Den 93-årige beboer i ejendommen, Fru Stæhr, og den tidligere beboer Sanne Gottlieb sætter sig for at finde ud af, hvordan det lille barn er endt på loftet. Igennem fire programmer følger DR de to kvinder i deres forsøg på at afdække, hvad der er sket. Det bliver en både fascinerende og gruopvækkende rejse, som blander true crime med en historisk afdækning af en grum tid i dansk kvindehistorie. En tid med tjenestepiger og herskaber. En tid, hvor børn blev født i dølgsmål, og hvor flere end 600 kvinder blev dømt for at slå deres egne børn ihjel. Fru Stæhr og Sanne Gottlieb i samtale med redaktionschef og programmernes tilrettelægger, Jytte Bergmann Moll. Programmerne bliver et unikt møde mellem datidens kvindehistorie og to generationer af nulevende kvinder, hvis liv i dag er formet af historien.
16:00 NYE ARKÆOLOGISKE OPDAGELSER FRA KØBENHAVN. Hanna Dahlström. Moderator: Camilla Stockmann.

Allerede i 1000-årene var Købehavn et sted, der tiltrak mennesker med magt, og hvor grunden blev lagt til den by, som i middelalderen voksede sig stor og betydningsfuld. Hør om de mennesker, der boede i det ældste København, deres magtkampe, dagligdag og første kontakter med verden udenfor. Arkæolog og museumsinspektør, ph.d. Hanna Dahlström fra Københavns Museum interviewes af journalist og forfatter Camilla Stockmann.

16:20 MASŁOCHA – EN DANSK-POLSK KÆRLIGHEDSHISTORIE I KRIGENS SKYGGE. Maria Małaśnicka Miedzianogóra.

Lone Mogensen var aktiv i den danske modstandsbevægelse under besættelsen. Lucjan Masłocha stod i spidsen for den danske afdeling af en polsk efterretningsorganisation. De blev ført sammen af kampen mod nazisterne, organiserede en effektiv indsamling og udsmugling af hemmelige tyske oplysninger og blev til sidst skudt af Gestapo få dage efter deres bryllup. Begge ligger begravet i Mindelunden. Filolog og forfatter Maria Małaśnicka Miedzianogóra præsenterer en sand historie om krig og kærlighed.

16:40 GENERAL LEVKOVITJS UNIFORMER. Jakob Seerup. Moderator: Dorthe Chakravarty.
I København findes en af verdens fornemste samlinger af russiske uniformer og våben fra tiden før den russiske revolution i 1917. Museumsinspektør Jakob Seerup har undersøgt samlingen og dens historie og afdækker her den eventyrlige historie om manden bag samlingen: generalløjtnant Paul Gudim-Levkovitj.
16:20 NYT LYS PÅ 9. APRIL. Steen Andersen. Moderator: Per Stig Møller.
Hvordan så de danske beslutningstagere på handlemulighederne ved udsigten til et stormagtsopgør? Hvordan bedømte de situationen? Hvad fik de af informationer, og hvad havde de af forestillinger? Arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet, ph.d. Steen Andersen har været i de samtidige dokumenter og finder blandt andet, at den største bekymring i regeringen i vinteren 1939-40 var rettet mod Storbritannien, som blev betragtet som fredsforstyrrer og en trussel mod den skandinaviske neutralitet. Forfatter og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller er moderator.
16.40 KVINDE KEND DIN HISTORIE. Gry Jexen. Moderator: Anders Olling.
Historieformidlingen skal følge med tiden, og kvinderne skal have en naturlig plads. Historiker Gry Jexen arbejder for at skrive kvinderne ind i historien på en positiv og moderne måde. I en samtale med Anders Olling fra Politiken Historie fortæller hun om, hvordan hun formidler kvinders historie og samtidig udfordrer grænserne for, hvor og hvordan historie kan formidles ved at bruge Instagram.
16:00 FRA D-DAG TIL KAPITULATION. KRIGENS SIDSTE ÅR. Poul Grooss, Niels Vistisen, Martin Cleemann Rasmussen, Torsten Granov og Peter Præstgaard.
I 2018 og 2019 udsendte Cultours en serie på 25 mails med autentiske billeder, videoer og lyd om afgørende begivenheder i 2. verdenskrigs sidste år, hvor kampenes bitterhed og intensitet nåede et hidtil uhørt niveau med tab af flere menneskeliv og mere materiel end i de andre krigsår. Serien er nu blevet udgivet som bog. Hør om bogen, baggrunden og arbejdet med den, og mød en række militærhistorikere, som alle har bidraget: Kommandør Poul Grooss, major, cand. mag. Niels Vistisen, cand. mag. Martin Cleemann Rasmussen, direktør, cand. mag. Torsten Granov og cand. mag. Peter Præstgaard.
16:30 DA BORGERSKABET TOG PÅ BADEHOTEL OG SLAP TØJLERNE - BARE EN LILLE SMULE. Lene Nørgaard Munch. Moderator: Liv Thomsen.
Ferie på badehotellerne var omkring år 1900 forbeholdt det bedre borgerskab, og selv om livet var afslappet, var det ikke mere afslappet, end at der var en bunke af uskrevne regler, som skulle overholdes. Sladder var udbredt, og også dengang var det let at blive forelsket, når man var væk fra dagliglivet. Selv om de unge damer blev holdt i stramme tøjler under ferierne, var livet alligevel mere frit. Der var større mulighed for at møde det andet køn under ukonventionelle former, og sommeren og badelivet gjorde, at man slækkede en anelse på det tilknappede ydre. Lene Nørgaard Munch fortæller med udgangspunkt i bogen ”Vi har det så dejligt!” om badehotellernes gyldne storhedstid. Journalist Liv Thomsen er moderator.
16:50 DANSKE FRIVILLIGE OG FREMMEDKRIGERE I 100 ÅR. Niels Bo Poulsen og Mikkel Kirkebæk.
”Foretrækker du Balsalen fremfor Østfronten?” – sådan lød det på en dansk nazistisk hverveplakat i 1942, og for de fleste ville svaret nok være åbenlyst. Ikke desto mindre har unge danske mænd og kvinder i tusindtal ladet sig indrullere under fremmede faner gennem tiderne. Historikerne Mikkel Kirkebæk og Niels Bo Poulsen diskuterer på baggrund af deres forskning, hvad der motiverer personer, som drager frivilligt i krig. Er der i virkeligheden flere fællesnævnere end forskelle på så ulige grupper, som frivillige i Ententens styrker i Første Verdenskrig, i Dansk-Baltisk Auxillærkorps i Estland i 1919, ”røde” i den spanske Borgerkrig, østfrontfrivillige under Anden Verdenskrig og fremmedkrigere i Islamisk Stat?

17:00

17:00 HVORDAN GENSKABER MAN BADEHOTELLET? Hanna Lundblad og Benno Blæsild.
Over halvanden million danskere ser med, når TV2 viser ’Badehotellet’. I serien følger vi livet på et lille hotel i den yderste klitrække ved Vesterhavet fra 1928 til 1933, og siden 1939 til 1940. Det er en dramatisk historisk tid, som tager sit afsæt i den økonomiske optimisme efter 1. verdenskrig, udspiller sig hen over det store børskrak og nazismens opståen i Tyskland og frem til, at verden igen er i krig. Alt dette synes dog fjernt og uvedkommende for de glade københavnske gæster, som sommer efter sommer tager hele den lange vej fra hovedstaden for at nyde badelivet og blive forkælet af det lokale jyske personale. Men hvordan opstod idéen til serien og hvorfor har forfatterne valgt at lade deres serie udspille sig i en historisk tid? Mød den ene af seriens manuskriptforfattere, Hanna Lundblad, og forfatter og historiker Benno Blæsild til en samtale om, hvordan man genskaber historien.
17:30 DANMARKS DRONNINGER. Jim Lyngvild. Moderator: Emma Rønberg.
Designer Jim Lyngvild viser et udvalg af de fantastiske rober fra bogen “Danmarks konger og dronninger”, og historiker Emma Rønberg fortæller om fire dronninger, der satte aftryk i deres samtid.
17:10 SINDBERG - DEN DANSKE SCHINDLER. Peter Harmsen. Simon Ankjærgaard.

Peter Harmsen fortæller den ukendte historie om danskeren Bernhard Sindberg, der reddede tusindvis af kinesere fra under Nanjing-massakren 1937-38 ved at gemme dem på det fabriksområde, hvor han var opsynsmand.

17:30 BUSSERNES KULTURHISTORIE. Ole Vang. Moderator: Troels Brandt.

Danmarks Busmuseum i Skælskør råder over en samling på 70 rutebiler og busser fra 1925 til i dag – nogle af dem er kørt helt til Historiske Dage. Tag med på turen, når museumsleder Ole Predbjørn Vang fortæller rutebilernes og busserne fascinerende historie. Efterskoleforstander Troels Brandt er moderator.

17:00 DILEMMASPIL - ET HISTORISK VALG. Katrine de Waal og Tine Klitgaard Danielsen
Dilemmaspil er populært både i undervisningssammenhæng og som udviklingsværktøj. Men bliver man klogere af at spille? Og i så fald på hvad? Måske på historien og måske på sig selv. Esrum Kloster spiller højt spil og satser hele butikken, når du inviteres til en snak om dilemmabaseret formidling og en spillerunde med dig og alle andre som brikker. Vi tør vædde på, at du går klogere herfra. Katrine De Waal og Tine Klitgaard Danielsen, som er formidlingsansvarlige på Esrum Kloster & Møllegård, leder slaget.
17:30 JAMAICAS HISTORIE PÅ LYDSYSTEM. Christian Vollmond og Tormod Holm.
De fleste danskere forbinder nok Jamaica med reggaemusik – og dét er der god grund til! Tag sammen med to af landets førende reggae-historie-nørder på en musikalsk rejse gennem Jamaicas nyere historie fra afkolonisering i 1962 frem til idag. Undervejs vil vi dykke ned i konkrete historiske begivenheder og i hvordan musikken udviklede sig i samspil med samfundet. Alt sammen afspillet på et hjemmebygget lydsystem i allerbedste jamaicanske stil.
17:10 GENFORENINGENS TABERE. Kristian Bruhn og Axel Johnsen.
For Dannevirkemændene var genforeningen i 1920 et stort nederlag. De havde kæmpet for en historisk grænse ved Dannevirke eller Ejderen. Hvem var de? Hvordan arbejdede de? Og hvad var det for et Danmark, de drømte om? I anledning af 100-årsjubilæet for genforeningen taler museumsinspektør ved Mosede Fort, Kristian Bruhn, og afdelingschef ved Museum Sønderjylland, Axel Johnsen, om genforeningens tabere – dem, som tabte slaget om grænsen 1918-1920.
17:30 HVAD SKAL VI BRUGE BESÆTTELSEN TIL I DAG? Anders Refn, Flemming Quist Møller, Claus Bryld.
I Anders Refns storfilm De forbandede år tegnes et dilemmafyldt og alt andet end sort-hvidt billede af Danmark og danskerne under besættelsen. Mød instruktør Anders Refn og manuskriptforfatter Flemming Quist Møller til en samtale med historiker Claus Bryld om, hvad vi skal bruge besættelsen til i dag.

18:00

18:00 HISTORISK RUNDBORD MED RÆSON: NYE SPØRGSMÅL TIL 2. VERDENSKRIG OG BESÆTTELSEN. Bo Lidegaard, Birgithe Kosovic, Clement Kjersgaard m.fl.
Hvilke nye spørgsmål kan og skal historikerne stille om 2. verdenskrig og besættelsen? RÆSON og Clement Kjersgaard inviterer til rundbordssamtale med bl.a. historiker Bo Lidegaard og forfatter Birgithe Kosovic.

Program søndag den 22. marts 2020

Se FORRIGE DAGS program

DR-SCENEN

RØD SCENE

GRØN SCENE

BLÅ SCENE

10:00

10:30: BLIXENS AFRIKANSKE EVENTYR. Tom Buk-Swienty.

Karen Blixen ankom i januar 1914 til Afrika med store drømme om et nyt og frit liv. Tom Buk-Swienty har fulgt hende gennem 17 års økonomiske trængsler, sygdom, storslåede safarier, skilsmisse, dyb forelskelse, grænseløs kærlighed til landet og sine folk – og tabet af det altsammen. Da hun forlod kontinentet i 1931, var hun ribbet for alt. Hvordan kommer man bag de mange myter, der har omgærdet Blixens liv i Afrika, hvad gør man for at skille fakta fra fiktion og søge at skildre virkeligheden – der ikke altid er, som ”The Lioness” selv skildrede det i sin internationale bestseller og erindringer, Den afrikanske farm? Historiker og forfatter Tom Buk-Swienty fortæller.

10:30 FRA HUSMAND TIL ENERGIMINISTER. Jens Bilgrav Nielsen. Moderator: Hans Grishauge.
Folkehøjskolen var afgørende for fhv. energiminister og bestyrelsesformand for TV 2 Jens Bilgrav Nielsens livsbane. I en samtale med Hans Grishauge fra Højskolehistorisk Forening fortæller han om, hvordan et højskoleophold banede vejen fra en husmandsudsigt til 25 år i folketinget og ministerkontor.
10:30 DA H.C. ANDERSEN SANG OPERA PÅ DET KONGELIGE TEATER. Henrik Engelbrecht.
I 1819 kommer den 14-årige H.C. Andersen til København. Drømmen er at blive operasanger – og han opsøger alle og enhver, der måske kan hjælpe ham med at gøre drømmen til virkelighed. Andersens stemme er ikke gået i overgang endnu, han er 1,85 høj – og han taler klingende fynsk. Alligevel lykkes det for ham at blive aspirant i Det Kongelige Operakor, og at synge i koret ved de første danske opførelser af Mozarts Figaros bryllup og Webers Jægerbruden. Operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller den vilde historie om en ukendt side af H.C. Andersens store katalog af ambitioner.
10:20 BYENS KVARTERER, EKSISTENSER OG UTROLIGE HISTORIER. FORTÆLLESTAFET. Københavns Byvandrerlaug.
Fortællestafet med Allan Mylius Thomsen om gæstgiverkvarterene inden for byportene, Mads Kristian Mikkelsen fra Vandrehistorien om da H.C. Andersen kom til byen, Elin Fredrikson og Nynne Vidgren fra Ghosttour om dengang en brud formørkede solen og om natmændenes forbandelser, Lisa Elsbøll om indlemmede distrikter, Per Nielsen om vestinderne i Finansministeriet, Christian Holm Donatzky fra History Tours om påskekrisen, Hanne Fabricius fra Tyra om en vesterbroartist og hans fortælling om yverfrikadellerne, Torben T. Frandsen fra Weirdwalks om da hash og pot kom til byen og Dorte Persson fra Fruentimmerture om blåstrømper, rødstrømper og netstrømper.
10:50 FEM FORTÆLLINGER FRA KØBENHAVN. Ole Mortensøn.
Tag med på rejse i Københavns historie og mød på rejsen det gamle København, når cand.mag. i historie, forfatter og tidligere museumsinspektør Ole Mortensøn fører os fra den fjerne tid, forholdene under reformationen og videre til vores egen nære fortid, ungdomsoprørets tid, og besøger kanaler, gader, huse, palæer og kirker – og nogle af det danske sprog glemte, smukke ord.

11:00

11:00 HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT SKABE ÉT TYSKLAND? James Hawes.

Hverken Cæsar eller Merkel lykkedes med det. Bismarck måtte erobre sig til det. Et samlet Tyskland har været en drøm og et mareridt gennem årtusinder, og måske er ideen bare umulig og unaturlig? Professor James Hawes, forfatteren til bestselleren ”Den korte historie om Tyskland”, kaster et lærerigt og tankevækkende lys over vores store nabo.

11:30 AFHOPPERNE. Jan Rocek og Jesper Clemmensen. Moderator: Ole Sønnichsen.

I sommeren 1960 sprang to jødiske familier i vandet i Gedser Havn på flugt fra kommunismen. De havde allerede prøvet nazisternes dødslejr i Auschwitz, og nu var de på jagt efter frihed i Vesten. Mød den nu 95-årige Jan Rocek, der overlevede både kz-lejren og undertrykkelsen under kommunismen, hans to sønner og forfatter Jesper Clemmensen, der har fortalt familiernes historie i sin nye bog, i samtale med journalist og forfatter Ole Sønnichsen.

11:00 HVORFOR SKAL DET HELE HANDLE OM GAMLE DAGE? Tina Røssel og Simon Kratholm Ankjærgaard. Moderator: Vibe Skytte.
Hvordan formidler man museumsbesøg til små børn? Hvordan overtaler man sin halvdovne teenager til at tage med på Glyptoteket? Forfatterne til bogen “111 steder for børn i København som du skal se” videregiver alle deres bedste tips og tricks til, hvordan I kan få jeres børn til at tage med på museumsbesøg, historiske festivaler og besøge vores gamle slotte – på en måde, så alle har det sjovt.
11:20 PÅ SPORET AF ORIENTEKSPRESSEN. Torbjørn Færøvik. Moderator: Liv Thomsen.
Den norske journalist og udlandskorrespondent Torbjørn Færøvik inviterer på en sansemættet og kulturhistorisk rejse på sporet af det legendariske tog Orientekspressen. Turen går med tog fra tågede London til eksotiske Samarkand gennem byer som Wien, Budapest og Istanbul. Undervejs blander indtryk af fortidens bygninger og begivenheder sig med nutidens lugte og lyde. At tage med Orientekspressen er at genopdage en langsom og bæredygtig rejseform. Journalist Liv Thomsen tager os med på turen.
11:50 SPIONAGE, KODER OG OVERVÅGNING. Dan H. Andersen og Andreas Marklund.
Den moderne tids overvågning og spionage har lange rødder i historien. Skønt teknologien har ændret sig gennem 300 år, er formålet og teknikkerne på mange måder uændrede. Forfatteren Dan H. Andersen vil berette om den raffinerede danske spionagetjeneste under den store nordiske krig (1700-1721) og vil i samtale med forskningschef Andreas Marklund fra Enigma føre historien op til vore dages elektroniske overvågning.
11:00 DET KROPSLIGT MODERNE GENNEMBRUD. Hans Bonde.
I 1904 udgav J.P. Müller en bog om hjemmegymnastik, der solgte 1,5 mio. eksemplarer i 26 lande. For Müller skulle Det Moderne Gennembrud være andet og mere end en åndelig frigørelse: Müller ville befri kroppen fra snærende bånd, korsetter, hatte og stivede flipper. Mennesket skulle ud i solens lys og den friske luft, man skulle vaske sig og passe og pleje sin krop, for det var den eneste måde, man kunne sikre sig et langt og sundt liv. Professor, dr.phil. Hans Bonde fortæller den fascinerende historie om en af de første sundhedsapostle.
11:30 MELLEM KEJSERENS KINA OG KONGENS KØBENHAVN. Benjamin Asmussen. Moderator: Søren Mentz.
Farewell and a thousand percent! Sådan lød ønsket om en god profit fra den kinesiske købmand, da den sidste danske kinafarer forlod Canton i 1834. I de foregående hundrede år havde kæmpestore fregatter fast sejlet mellem Danmark og Kina for at bringe den eftertragtede te, porcelæn og silke til Europa – og velstand til kongens riger. I en samtale med ph.d. i historie og museumsleder på Museum Amager, Søren Mentz, fortæller museumsinspektør, ph.d. Benjamin Asmussen fra Museet for Søfart om kinafarerne, der gjorde den globale handel mulig i sejlskibenes tid – om lange sørejser, skatte tjent og mistet, sorg og glæde og om fascinationen af den forunderlige kinesiske verden, som de mødte.
11:50 JØDEFEJDEN. Bent Blüdnikow. Moderator: Sanne Cigale.
Jødepak! Jødefruentimmer! Ordene var hårde i 1819, det samme var slagene mod jøder. Det handlede om kampen for demokrati – og om retten til at være dansk. Siden blev jøderne integreret, men fordomme om pengegriske jøder eksisterer stadig i bedste velgående, og jødehad er aktuelt. Cand.mag. i historie, journalist og radio/tv-tilrettelægger Sanne Cigale i samtale med historiker og journalist Bent Blüdnikow.
11:10 DEN DANSKE MODEL. Lars K. Christensen. Moderator: Majbrit Berlau.
Wolt, Ryanair og Uber rammer jævnligt overskrifterne. Så priser vi den danske model for at være noget særligt, men alligevel er løn og arbejdsmarked under pres, også på grund af EU. Rejs med tilbage til slutningen af 1800-tallet og få baggrunden for de arbejdskampe, der af og til stadig blusser op, i denne samtale mellem historiker Lars K. Christensen og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, socialrådgiver Majbrit Berlau.
11:30 GYMNASIERNES HISTORIEKONKURRENCE. Winnie Færk og Hanne Mortensen.
For 14. gang udskriver Historielærerforeningen for gymnasiet og HF i samarbejde med den europæiske historikersammenslutning EUSTORY årets historiekonkurrence. Årets tema er ’Over grænsen’, og første-, anden- og tredjepræmien er på henholdsvis 10.000, 5.000 og 3.000 kr.
11:50 BESÆTTELSEN SET GENNEM PIGEØJNE. Maria Helleberg.
Besættelsen er fuld af hemmeligheder og løgne, af betroelser og fortielse – og forbudt kærlighed. Maria Helleberg folder fortællingen om Søstrene fra Thy ud.

12:00

12:00 STEFAN ZWEIG, JOSEPH ROTH OG BEGYNDELSEN PÅ 2. VERDENSKRIG. Volker Weidermann. Moderator: Jørgen Herman Monrad.

I 1936 er forfatterkollegerne Stefan Zweig og Joseph Roth på sommerferie i den belgiske badeby Oostende. Solen skinner, elskerinderne er med og alkoholen flyder i rigelige mængder. Det tegner i det hele taget til at blive en dejlig sommer. Men nationalsocialismen rører for alvor på sig i Tyskland, og snart strømmer eksilerede jøder, kommunister og dissidenter til Oostende i store mængder for at slippe for undertrykkelse og snarlig undergang. Den tyske bestsellerforfatter Volker Weidermann fortæller på baggrund af bogen Oostende 1936 om at vise 2. Verdenskrigs begyndelse, som den (måske) så ud gennem de to verdenskendte, jødiske forfatteres øjne. Journalist og forfatter Jørgen Herman Monrad interviewer.

12:30 FRA GADELEG TIL LEGEPLADSER. Benny Schytte.

Legepladsens kulturhistorie i ord og billeder fra børns leg i gaden til oprettelsen af de første bemandede legepladser. Kultursociolog og tidl. formand for Dansk Legeplads, Benny Schytte, fortæller om de politiske og kulturelle kræfter, som anså legepladsen som et vigtigt element i forbedringen af børns vilkår.

12:45 SKRAMMELLEGEPLADSENS HISTORIE. Ole Schultze Henriksen.

Den første skrammellegeplads blev bygget i 1943.  Skrammel- eller byggelegepladsen, som den senere kom til at hedde, ses af nogle som det største danske bidrag til verdenspædagogikken siden Kold og Grundtvig – og i 2006 udnævnte Kulturministeriet den til en del af kanon for børnekultur. Børnehavelærer og cand.pæd.pæd. Ole Schultze Henriksen fortæller historien.

12:10 100 ÅRS HAD OG KÆRLIGHED MELLEM CHRISTIANSBORG OG GRÆNSEFORENINGEN. Axel Johnsen.
Ingen græsrodsbevægelse er kommet så tæt på beslutningsprocesserne i centraladministrationen som Grænseforeningen. Fra at være udskældt som en flok uforbederlige chauvinister i 1930’erne blev Grænseforeningen mere og mere en del af det gode selskab. I 1938 lukkede Grænseforeningen socialdemokraten og folketingets formand Hans Rasmussen ind i hovedstyrelsen, og nu begyndte den store mainstreaming, der efter maj 1945 gjorde foreningen mere politisk korrekt end selveste statsministeren. Efter 1950 fik det danske mindretal i Sydslesvig behov for skoler, sportspladser, biblioteker og fritidshjem, og det blev Grænseforeningen, der byggede en stor del af det – for statens penge. Grænseforeningen havde faste sæder i det politisk yderst velbeskyttede udvalg, der fordelte pengene til Sydslesvig, og danske politikere havde faste sæder i Grænseforeningens ledende lag. Kom med historiker og afdelingschef i Museum Sønderjylland Axel Johnsen igennem nogle af de mest bemærkelsesværdige op- og nedture i et langt og intenst forhold mellem Grænseforeningen og Christiansborg.
12:30 GENFORENINGEN SET FRA SYD. Detlef Siegfried og Jens. A. Christiansen. Moderator: Jes Fabricius Møller.
I 2020 markeres 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark, men ikke syd for grænsen. De dansksindede i Sydslesvig kom i mindretal ved afstemningen i 1920, og Tysklands territorium blev mindre. Hvilken rolle har den dansk-tyske grænse egentlig spillet politisk og i den almindelige tyskers bevidsthed siden dengang? Hvad har grænsen mod nord betydet for flertalsbefolkningen i Slesvig-Holsten og for det danske mindretal i Sydslesvig gennem de seneste 100 år? Følg debat med Detlef Siegfried, der er professor og forsker i tysk historie på Københavns Universitet, og Jens A. Christiansen, der er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening og en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet, historiker ph.d. Jes Fabricius Møller stiller spørgsmålene og perspektiverer.
12:50 EN BRODER I NØD. Hans Christian Bjerg. Moderator: Leif Mortensen.
Omkring 1.000 frivillige fra de andre nordiske lande deltog på dansk side i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. Hvem var det, der meldte sig, og hvilken betydning fik 1800-tallets skandinavismen for Danmarks krigsindsats? Historiker og forfatter Hans Christian Bjerg fra Danmarks-Samfundet interviewes af Under Dannebrog-redaktør Leif Mortensen.
12:10 DET TYSKE KEJSERRIGES FØDSEL: DEN FRANSK-TYSKE KRIG 1870-71. Niels Bo Poulsen og Allan Slott Rasmussen. Moderator: Anders Lund Madsen.
Efter at have besejret Danmark i 1864 og to år senere Østrig gik Preussen sammen med en række andre tyske lande i 1870 i krig med Frankrig. Krigen blev en demonstration af, hvordan nye teknologier og store værnepligthære forandrede krigsførelsen. Til samtidens store overraskelse resulterede kampene i en knusende sejr til de tyske hære, som på ydmygende vis omringede franskmændene ved Sedan og tog den franske kejser Napoleon 3 til fange. Efterfølgende lod den preussiske kong Wilhelm 1. sig udråbe til tysk kejser i spejlsalen på Versailles. Genoplev felttoget, som rystede den politiske orden i Europa, i form af et krigsspil under kyndig, nysgerrig og humoristisk ledelse!
12:40 EN ROMERSK MØNT OG HVAD DERAF FULGTE. Asser Amdisen.
En dundertale, der starter i Romerriget og slutter i dag, om den udvikling, økonomi og samfund har gennemgået de seneste 2000 år og til i dag, hvor vi med åbne øjne er ved at kaste velfærdsstaten i afgrunden.
12:10 FØRSTE HJÆLP ER STØRSTE HJÆLP. Andelslandsbyen Nyvang.
Hvert Aar gaar der en Mængde Menneskeliv tabt, som kunne være skaanet, hvis Kendskabet til første Hjælp var mere udbredt. Faa demonstreret det nyeste indenfor moderne første Hjælp af de flinke Sygeplejersker fra Andelslandsbyen Nyvang.
12:40 ØRSTED OG LYSET. Anja C. Andersen.
H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen for 200 år siden førte direkte til opdagelsen af, at synligt lys, infrarød og ultraviolet stråling og radiobølger alle er elektromagnetiske bølger med forskellige bølgelængder. Denne opdagelse var fundamental for, at astronomi kunne blomstre som en moderne videnskab, og at man kunne kortlægge universets historie.

13:00

13:00 OPDAG HVEM DU ER MED EN MY HERITAGE DNA-TEST. Mia Serra.

Stadig flere finder deres slægtninge og identitet  med et lille mundskrab. Mia Serra fra MyHeritage, som er verdens største it-service inden for slægtsforskning, giver et kig ud i fremtidens slægtsforskning.

13:30 DE FORSVUNDNE ARVINGER. Mette Frisk og Adam Jon Kronegh.

Hvem drømmer ikke om at finde en ukendt rig onkel fra Amerika, som de en dag skal arve? Vær med, når DR’s vært Mette Frisk og arkivar Adam Jon Kronegh fra Rigsarkivet fortæller, hvordan de kan følge sporene og samle trådene i jagten på de forsvundne arvinger. Se klip og fraklip fra den populære tv-serie og hør om den næste sæson, der står for døren.

13:20 GENFORENINGER OG GRÆNSELANDE. Carsten Porskrog Rasmussen.
For 100 år siden gik vælgerne i Sønderjylland til stemmeurnerne for at afgøre, om de skulle høre til Tyskland eller Danmark. Folkeafstemninger var et nyt middel til at afgøre grænsestridigheder, og det blev også brugt andre steder i Europa. For eksempel i Øvre Schlesien, hvor vælgerne skulle afgøre, om de skulle høre til Tyskland eller Polen. Begge steder var der store nationale følelser involveret, foruden lange diskussioner om den praktiske gennemførelse af afstemningen. En dansk og en polsk historiker udveksler erfaringer og fortæller, hvad der var på spil i de to grænselande.
13:50 DEMOKRATIETS SIDSTE BASTION. Ulla Varnke Egeskov, Helle Nørgaard og Lars Horn.
60 meter under Rold Skov ligger den atomsikrede bunker REGAN Vest, som under den kolde krig skulle huse regering, embedsmænd og regenten i tilfælde af krig. Nu åbner bunkeren som museum. Museumsinspektør Ulla Varnke Egeskov og kommunikationschef Helle Nørgaard, begge fra Nordjyllands Historiske Museum, og fotograf Lars Horn, som har gennemfotograferet bunkeren, fortæller, hvad vi kan forvente at møde.
13:10 DRAMAET OM GENFORENINGEN. Simon Ankjærgaard. Moderator: Jesper Clemmensen.
I 100-året for genforeningen har forfatter og historiker Simon Ankjærgaard i et gennemillustreret storværk gravet sig ned i historien om de dramatiske begivenheder oven på 1. verdenskrig, der førte til, at halvdelen af Slesvig kom tilbage til Danmark igen. Forfatter Jesper Clemmensen interviewer.
13:30 HVAD SKAL VI MED MUSEER? Thomas Bloch Ravn. Moderator: Clement Kjergaard.
For 300 år siden fandtes der ingen museer. Hvilken samfundsmæssig rolle skal museerne spille for at vi også kan have museer om 100 og 200 år? Clement Kjersgaard interviewer Thomas Bloch Ravn fra Den Gamle By i anledning af bogudgivelsen Museer for Folk.
13:00 DA DYDEN GIK AMOK. Søren Birkvad og Peter Schepelern.
Hvordan er seksualitet, køn og kærlighed blevet tolket i den danske spillefilms historie? Hvilken udvikling lader sig spore fra Asta Nielsens frivole stumfilm over 60’ernes kulturradikale filmkunst og 70’ernes sengekantsfilm til Lars von Triers vilde provokationer? I en samtale med Peter Schepelern drøfter professor Søren Birkvad det danske frisind og dets filmiske tilhængere og kritikere.
13:20 SEX, KONGER OG KRISER. Dan H. Andersen og Sebastian Olden-Jørgensen.
Også konger dyrker sex, ikke sjældent uden for ægteskabet, men hvilken betydning havde det egentlig – ud over at forarge samtiden og underholde eftertiden? Forfatteren Dan H. Andersen og historikeren Sebastian Olden-Jørgensen vil give eksempler fra 1700-tallet på kongelig sex (eller manglen på samme), som fik historisk betydning. Hør om, hvordan både Frederik 4. og Christian 7. skabte familie- og statskrise i Danmark med deres seksuelle valg og eskapader, og hvordan svenske Karl 12.’s manglende interesse for kvinder og sex på mærkelig vis var med til at udløse Store Nordiske Krig i år 1700.
13:40 BESÆTTELSEN: HVILKEN SIDE ER DU PÅ? Camilla Hjørnholm Olsen. Moderator: Tommy Heisz.
Hvad ville du have gjort under besættelsen? Modstandsmand eller medløber, nationens stolthed eller landsforræder? Med udgangspunkt i sin anmelderroste roman ”Mørkekammeret” fortæller Camilla Hjørnholm Olsen i en samtale med forfatter og journalist Tommy Heisz om hovedpersonens skæbne; at vokse op i en familie, hvor faren var boghandler og modstandsmand under besættelsen, mens onklen var skrædder og nazist – og stiller spørgsmålet, hvor langt der er fra at afspore tyske tog til at marchere heilende gennem byen.

14:00

14:00 VINTERREJSE - DJÆVLEPAGTEN MED GOEBBELS. Anders Østergaard.

I Nazityskland fik jødiske kunstnere mulighed for at fortsætte deres arbejde, hvis det skete i regi af Det Jødiske Kulturforbund, som Goebbels’ propagandaministerium havde dannet – og hvor jødiske musikere og teaterfolk udelukkende optrådte for et jødisk publikum. Den prisvindende filminstruktør Anders Østergaard (1989, Gasolin, Burma VJ) deltager på CPH:DOX med en film, der undersøger mysteriet og tragedien om Det Jødiske Kulturforbund gennem en familiehistorie fortalt af den amerikanske radiovært Martin Goldsmith. Møde instruktøren og se klip fra filmen.

14:30 TRUSLEN FRA AMERIKA. Brendan Simms. Moderator: Henrik Jensen.

Brendan Simms, professor i historie ved universitet i Cambridge, har skrevet en ny og kontroversiel biografi om Adolf Hitler. Simms sætter som noget nyt skarpt fokus på Hitlers store optagethed af truslen mod Tyskland fra den internationale kapitalisme og Angloamerika, og det har delt vandene. Hør Simms uddybe sin kontroversielle vinkel i denne samtale med historiker og forfatter Henrik Jensen.

14:10 DANMARK I TYSKERNES ATLANTVOLD. Thomas Tram Pedersen og Anna Katrine Bønnelycke. Moderator: Liv Thomsen.
Langs den jyske vestkyst ligger tusindvis af tyske betonbunkere fra 2. verdenskrig. De indgik som del af et samlet invasionsforsvar langs den europæiske Atlanterhavskyst i tyskernes Atlantvold. Mød forsvarshistoriker Thomas Tram Pedersen i en samtale med Trap-fagredaktør for historie, Anna Katrine Bønnelycke, og bliv klogere på de store jyske anlæg i fx Hovvig, Hanstholm og Hirtshals. Atlantvoldens omfang og betydning er dækket i flere bind i Trap Danmark 6. udgave. Liv Thomsen er moderator.
14:40 DET DANSK-TYSKE FORHOLD MELLEM TO GENFORENINGER. Karl Christian Lammers. Moderator: Lasse Peter Rodewald.
Grænsedragningen i 1920 kom til at definere det dansk-tyske forhold i mange år frem. Fra at være set som en af de mere problematiske Versailles-grænser ændrede synet sig i årene efter 2. verdenskrig. I en samtale mellem lektor emeritus ved Saxo-Instituttet og tysklandsekspert Karl Christian Lammers og kultur- og pressechef ved Tysklands ambassade i København, Lasse Peter Rodewald, ses på grænsens historie og udviklingen i det dansk-tyske forhold mellem to genforeninger – den danske i 1920 og den tyske i 1990 – og der kastes et blik på det aktuelle dansk-tyske forhold i en verden under forandring.
14:00 ERNA I KRIG. FRA BOG TIL FILM. Erling Jepsen og Bo Hr. Hansen.
Erling Jepsens roman om Erna, en usædvanlig kvinde, som ikke vil lade en krig – 1. verdenskrig – forhindre hende i at kæmpe for dét, hun har kært, bliver nu filmatiseret med Trine Dyrholm i hovedrollen. Mød bogens forfatter, Erling Jepsen, og filmens manuskriptforfatter, Bo Hr. Hansen, i en samtale om Sønderjylland og om at fortælle historie og historier.
14:30 ER MUSEER NOGET FOR FOLKET? Thomas Bloch Ravn og Henrik Zipsane.
Provinsielt eller nationalt? Kampen om museerne og deres eksistensberettigelse har til tider været hård. Skulle museer vise genstande eller være for og om folk? Og måtte museer fremvise noget mere nutidigt? Museerne tages under kærlig behandling af Thomas Bloch Ravn fra Den Gamle By og tidligere mangeårig direktør ved Jamtli i Östersund, Henrik Zipsane.
14:50 I KØKKENET MED KAREN BLIXEN. Signe Wulff. Moderator: Ole Sønnichsen.
For Karen Blixen var gastronomi en kunstart på lige fod med litteratur, musik og maleri. Forfatter Signe Wulff fortæller om forfatterinden, der elskede at lave mad og rent faktisk gik i kokkelære midt i 1920’erne.
14:00 MODE FRA INDERST TIL YDERST - EN REJSE I 1700- OG 1800-TALLETS MODE. Lisa Ørting og Selsø Slot.
På Herregårdsmuseet Selsø Slot i Hornsherred kan man opleve velbevaret interiør fra 1700-tallet og frem til 1829, hvor herregårdens sidste beboer dør. Gennem dragter og formidling levendegøres historien i huset, der er som en tidslomme i det smukke sjællandske landskab. Se mode fra rokokkoen og empiretiden, når museet gennem den dygtige dragtnørd Lisa Ørting fortæller om moden hos de forskellige sociale lag, der var på Selsø. Mød også de frivillige aktører i deres dragter på festivalen i løbet af weekenden.
14:30 HISTORIE SKÅRET UD AF "VIRKELIGHED". Susanne Clod. Moderator: Maria Helleberg.

Er der tale om videnskab eller blind hønes leden, når forfatterens historiske research bliver til prosa. Kom med ind i forfatterens værksted i denne samtale mellem Susanne Clod og Maria Helleberg.

15:00

15:00 DEN GODE FORRÆDER. Bo Lidegaard og Christina Rosendahl

I forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse er der til sommer premiere på Christina Rosendahl dramatiske 2. verdenskrigsfilm “Vores mand i Amerika” om Danmarks tidligere ambassadør i Amerika – Henrik Kauffmann. Filmens historiske research er blandt andet baseret på “I kongens navn” af Bo Lidegaard, som også har været involveret i filmens tilblivelse. Mød historiker og filminstruktør til en samtale om valg, fravalg og nye erkendelser i forbindelse med produktionen.

15:30 ENGLAND – DET MEST SPLITTEDE LAND I EUROPA? James Hawes. Moderator: Clement Kjersgaard.

Professor og bestsellerforfatter James Hawes viser, at England er delt på kryds og tværs af historie, geografi og endda geologi. Gennem århundreder blev splittelsen skjult af en fransktalende elite, siden af opfindelsen af Storbritannien og endelig af Det Britiske Imperium. Nu, hvor imperiet er væk og Det Forenede Kongerige er truet af Brexit, kan intet længere skjule, at England måske er det mest splittede land i Europa. Samtalen tager udgangspunkt i Hawes’ kommende udgivelse ”Den korte historie om England”.

15:00 COSMIC TOP SECRET. Trine Laier. Moderator: Iben Bjørnsson.

Hvad gør man egentlig, når man finder ud af, at ens forældre har arbejdet i efterretningstjenesten under den kolde krig? Man laver da et computerspil om det! Men hvor meget må man så fortælle? Iben Bjørnsson fra Koldkrigsmuseum Stevnsfort taler med Trine Laier, som har udviklet computerspillet Cosmic Top Secret Game, der beskriver hendes jagt på sandheden om, hvad hendes forældre lavede under den kolde krig, hvor de begge arbejdede i Forsvarets Efterretningstjeneste.

15:30 BESÆTTELSEN PÅ MUSEUM. Søren Tange Rasmussen og Mette Boritz. Moderator: Sten Tiedemann
I april og maj 2020 genåbner to museer om besættelsestidens Danmark: Besættelsesmuseet i Aarhus og Frihedsmuseet i København. Leder af Besættelsesmuseet, Søren Tange Rasmussen, og udstillingsproducent Mette Boritz fra Nationalmuseet fortæller om de to udstillinger og giver et bud på, hvorfor besættelsestidens historier er vigtige for os og kommende generationer. Moderator er historiker og rektor ved Folkeuniversitetet i Aarhus, Sten Tiedemann.
15:10 "AMAGER 2019" - HVORDAN MALER MAN LOKALIDENTITET? Peter Carlsen. Moderator: Søren Mentz.
Gennem historien har Amager altid været noget særligt: Københavns spisekammer, lorteøen, Ama’r halshug, og stedet hvor pigerne fik en ”amagernummerplade” tatoveret over lænden. Hollænderbønderne, som Christian 2. inviterede til Amager i 1521, sætte deres tydelige præg på øen, og på torvet i København signalerede amagerdragten friske grøntsager. Sådan er det ikke længere. Lufthavnen har overtaget kålmarkerne, Dragørs gamle skipperhuse er blevet liebhaveri, og Tårnby er nærmest vokset sammen med hovedstaden. Denne udvikling har kunstneren Peter Carlsen vist på sit nye moderne genremaleri ”Amager 2019”. Billedet var en bestillingsopgave stillet af Museum Amager. I samtale med museumsleder Søren Mentz fortæller Peter Carlsen om tankerne bag maleriet, og sammen diskuterer de hvordan kunst kan fastholde en lokalidentitet under forandring.
15:40 STRIKKESALON. Marie Koch og Thomas Palmelund Johansen. Moderator: Liv Thomsen.
Tag dit strikketøj under armen, og hør om strikkekundskabens lange historie. Ph.d. Marie Koch og idéhistoriker Thomas Palmelund Johansen har begge beskæftiget sig med strik, kunsthåndværk og identitet. Journalist Liv Thomsen har sat dem i stævne til en samtale om strikkens storhedstid, forfald og nye funktioner. Du må meget gerne strikke, hækle eller brodere undervejs, men der er også en plads til dem, der endnu ikke har sat hænderne i bevægelse.
15:00 ENDESTATION AUSCHWITZ. Melcher de Wind.
Den hollandske læge Eddy de Wind har som den eneste skrevet en bog om Auschwitz-Birkenau, mens han sad i udryddelseslejren. Sammen med Anne Franks dagbøger er den det vigtigste hollandske vidnesbyrd om 2. verdenskrig. I sin traumatiserede tilstand skabte han i bogen karakteren Hans, som i romanform fortæller Eddys egen historie. Bogen udkom i 1946, men blev aldrig oversat til andre sprog. Eddys søn, Melcher de Wind, som selv er historiker, har med 75 års forsinkelse fået oversat bogen til en række europæiske sprog – og dansk – og sat en stor rejsende udstilling op med den oprindelig notesbog, de Wind skrev bogen i i Auschwitz.
15:30 TUSIND ÅRS TARME. Malthe Bjerregård og Adam Bencard.
Tarme er hot i den moderne videnskab! Tarmen kan booste dit immunforsvar og måske endda påvirke dit humør. Men denne interesse er ikke ny, faktisk har tarmen været genstand for medicinsk interesse og behandling gennem årtusinder. Kom med til en historisk anekdote-duel om tusind års tarme – fra oldtidens udrensningskure til nutidens fækalietransplantationer. Museumsinspektør Malthe Bjerregård og lektor Adam Bencard fra Medicinsk Museion krydser klinger.
15:50 FARVEL TIL MØNTERNE? Anders Olling og Hans-Erik Havsteen.
Vi står måske foran skelsættende verdenshistorisk begivenhed: Et farvel de kontanter, mennesket i årtusinder har brugt, når der skulle slås en handel af. Anders Olling og Hans Erik Havsteen fra magasinet Politiken Historie og podcasten Kongerækken fortæller om pengenes historie fra mønt over veksel, seddel og chip til til vor egen tids utæmmelige hyperkapitalisme.

16:00

16:00 DA KØBENHAVN KÆMPEDE SIG UD AF KRIGENS SKYGGE. Lene Floris og Sarah Giersing. Moderator: Ole Sohn.

Fotografier fortæller levende historie. I 1950’erne var København ved at kæmpe sig ud af krigens skygge. Cykler og biler tog konkurrencen op med sporvognene. Og der blev trængsel på gaderne, når folk strømmede til byens mange og store industriarbejdspladser. Gamle kvarterer blev saneret, mens nye boligområder skød op. Udefra kom den amerikansk inspirerede jazz og rockmusik og satte gang i ungdommen. Og 1950’erne var også årtiet, hvor folk for alvor selv begyndte at fotografere. Forfatterne Lene Floris og Sarah Giersing fortæller i billeder og i samtale med forfatter og fhv. minister Ole Sohn om, hvordan København begyndte en transformation fra industrisamfund til moderne hovedstad.

16:30: HÆVNENS TIME. Ole Retsbo og Nille Westh. Moderator: Kirsten Langkjær Faarup.

Genindførelsen af dødsstraffen i 1945 er den måske mest kontroversielle beslutning i dansk retshistorie – og i hvert fald det mest kontroversielle resultat af retsopgøret efter 2. verdenskrig. Men hvorfor tog man en så drastisk beslutning og så dermed stort på alle de humanistiske idealer, der lå til grund for afskaffelsen i 1930? Hvem var for, hvem var imod, og hvad var argumenterne? Hvem blev henrettet, hvem slap med fængsel og hvorfor? I en DR-dokumentar forsøger tilrettelægger Ole Retsbog og producer Nille Westh at svare på nogle af spørgsmålene. Få svarene og se klip fra dokumentaren i denne samtale med Kirsten Langkjær Faarup.

16:00 SØVÆRNETS TRADITIONER. Torben Mikkelsen og Søren Nørby.
Danmarks historie som stolt søfartsnation går over tusind år tilbage i tiden, og både den civile og den militære søfart har sat sit aftryk utallige steder i landet og hos den danske befolkning. Søværnets historiske konsulent Søren Nørby og chefen for Søværnet, admiral Torben Mikkelsen, forklarer, hvor traditionerne kommer fra, og hvorfor det er vigtigt at holde dem i hævd.
16:20 DE FORBUDTE BILLEDER. Frederik Strand. Moderator: Ole Sønnichsen.
Politimuseets leder Frederik Strand fortæller et stykke mindre kendt danmarkshistorie om politiets nu nedlagte afdeling IV. Inspektorat, som havde til opgave at bekæmpe utugt i Danmark. Det er en forunderlig historie om kampen mellem frisind og censur og den svære balance mellem kriminalitet og kunst, videnskab og lidenskab.
16:00 SPAREKOST OG MADSPILD. Frederikke Heick og Lisbeth Haastrup.
På en Spareudstilling i 1917 i Industriforeningen kunne husmødre få masser af gode råd til, hvordan de kunne holde hus med maden i en krigstid. Husholdningslærerinder demonstrerede, hvordan man kunne lave mad ud fra viden om ernæring og med brug af den nyeste teknologi. 1. verdenskrigs måder at håndtere mad og måltider på har forbavsende ligheder med dem, vi kæmper med i dagens klimakrise. Lektor på DPU Lisbeth Haastrup og madhistoriker Frederikke Heick fra Mosede Fort fortæller og laver mad anno 1917.
16:20 DERFOR ELSKER VI EN GOD KONSPIRATIONSTEORI. Christian Vollmond og Mads Aamand Hansen.
Hvordan opstår de og bliver udbredt, og hvorfor passer de perfekt ind i vores skabeloner for en god historie? Hør hvorfor historien er fyldt med konspirationsteorier og genoplev nogle af de bedste – fx den om den manglende månelanding, Kinas rejser til Europa i 1400-tallet og den hellige grals rejse til Europa – når lektor Mads Aamand Hansen og fagkonsulent og forfatter Christian Vollmond folder sig ud.