Civiliseret på en brutal måde

Civiliseret på en brutal måde

Fra 69-138 e.Kr. er Romerriget på toppen af sin magt. Over et enormt område hersker orden, fred og arbejdsdeling, men den såkaldte Pax Romana er baseret på vold og på andre normer end nutidens.  Af Dorthe Chakravarty  Året er 65 e.Kr. Kejser Neros kone, Poppaea...