Er du åndssvag?

Er du åndssvag?

De åndsvages ø. Cykeltyvenes ø. Afvigernes ø. I 50 år kunne unge mænd, der afveg fra datidens samfundsmoral, blive fjernet fra det omkringliggende samfund og anbragt på ubestemt tid på Livø Anstalten med store konsekvenser til følge. Af Kristina Yaldo Fra 1911 til...
Slesvig-Holsten tabte også i 1864

Slesvig-Holsten tabte også i 1864

Slesvig-holstenerne drømte om en plads som selvstændig stat i et liberalt og føderalt Tyskland, men måtte i lighed med mange andre tyske områder se sig indlemmet i et mere autoritært tysk rige under preussisk lederskab. Af Rasmus Friis Effersøe Slesvig-Holsten var...
Epidemier har drevet verden fremad

Epidemier har drevet verden fremad

Landbrugets og dyreholdets udbredelse og tættere handelssamkvem skabte grundlaget for store epidemiers hærgen – som til gengæld medførte store kulturelle og samfundsmæssige ændringer. Af Rasmus Friis Effersøe Egentlig havde historieprofessor Poul Duedahl helt...